Amity
Zauzmi stav protiv starosne diskriminacije

Zauzmi stav protiv starosne diskriminacije

Ovo je tema ovogodišnjeg obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba. To je prilika da se još jednom ukaže na doprinose koje su stariji ljudi dali i daju društvu, kao i da se podigne svest o pitanjima i izazovima starenja u današnjem svetu.

Read More
Značaj pozitivnog aktivnog starenja

Značaj pozitivnog aktivnog starenja

Vladalo je veliko interesovanje, mahom starijih sugrađana, za Amity tribinu koju smo danas realizovali na XIV Jesenjem festivalu zdravlja u Domu omladine u Beogradu.

Read More
Problemi i izazovi interno raseljenih lica u Srbiji

Problemi i izazovi interno raseljenih lica u Srbiji

Rukovodilac Projekta „Mreža mobilnih timova za pomoć najugroženijim pojedincima iz izbegličke i interno raseljeničke populacije“ bila je jedna od učesnica na radnom sastanku predstavnika OCD iz Srbije sa Specijanim izvestiocem UN za ljudska prava interno raseljenih lica, gospodinom Chaloka Beyani u UNHCR-u. Jučerašnji sastanak bio je drugi sastanak sa Specijalnim

Read More
Apel za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Apel za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Iako, hronološki, a i pravno gledano, Ustav Republike Srbije još od 2006 godine garantuje pravo na besplatnu pravnu pomoć, a postoji i politička volja pretočena u strateške ciljeve, kroz Strategiju razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji (2010. godina), potom Nacionalnu Strategiju reforme pravosuđa za period 2013.-2018. (2013. godine),

Read More
Promovišemo aktivno starenje

Promovišemo aktivno starenje

U našem društvu, nažalost, postoje snažni stereopi i predrasude prema starenju i starijim ljudima. Sam pojam starenje uglavnom izaziva negativne konotacije, kao što su propadanje, slabljenje, izlapelost…
Kada govorimo o starijim ljudima, kod većine prve asocijacije su: oni su teret ili trošak društva, koliko samo moramo da izdvajamo za njihove

Read More