Amity
Žene žive i na selu

Žene žive i na selu

Predstavnica Amity-a govorila je na skupu u Sremskoj Mitrovici, o izloženosti starijih žena sa sela rizicima od nasilja ili nasilju…

Read More
Sa fokus grupe u Šidu

Sa fokus grupe u Šidu

Korisnici Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja još uvek imaju brojne izazove na putu do održivih rešenja

Read More