Amity
Sa fokus grupe u Šidu

Sa fokus grupe u Šidu

Korisnici Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja još uvek imaju brojne izazove na putu do održivih rešenja

Read More