Amity

U kojoj meri žene iz seoskih sredina poznaju i koriste socijalna i ekonomska prava i kako unaprediti njihovu primenu

Udruženje „Snaga prijateljstva“ – Amity, u saradnji sa Ženskom inicijativom iz Trstenika realizuje obuku za žene iz Trsteničkih sela. Obuku će držati gospođa Nadežda Satarić, socijalna radnica iz Amity-a i gospođa Ljiljana Petrović, pravnica iz Udruženja „Laris“ iz Čačka.

One će razgovarati sa ženama o socijalnim i ekonomskim pravima i kako izgleda njihova primena u seoskim sredinama. Ustanoviće šta nedostaje i šta je uskraćeno ženama i članovima njihovih porodica od socijalnih i ekonomskih prava. Izdvojiće prava za čiju realizaciju je nadležna lokalna samouprava, kao i prava za koje je nadležna država (nacionalni nivo) i definisati šta one treba da urade, da bi položaj žena i uopšte žitelja seoskih sredina bio bolji. Definisaće preporuke sa kojima će ići prema nadležnima i na lokalnom i na nacionalnom nivou i zagovarati da se iste usvoje. Prva prilika za to je obeležavanje Međunarodnog dana seoskih žena – 15. oktobar.

Događaj se realizuje u okviru projekta „Za poboljšanje položaja žena na selu“, koje Udruženje „Snaga prijateljstva“ – Amity realizuje u partnerstvu sa Udruženjem seoskih žena Dragačevo i Udruženjem Ženska inicijativa iz Trstenika. Ovaj projekat je deo projekta: „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Start Time
12:00 PM
Saturday, September 12, 2020
Finish Time
04:00 PM
Saturday, September 12, 2020
Address
Trstenik, zgrada Centra za socijalni rad Trstenik
You must Login to Our site to register this event!