Amity

U poseti Skupštini Srbije na Međunarodni dan starijih osoba

Na inicijativu Kancelarije za ljudska i manjinska prava, realizovali smo posetu delegacije starijih osoba Skupštini Srbije, u subotu, 1. oktobra 2016., a povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba.

Domaćini su nam bili prof. dr Vladimir Marinković, potpredsednik Skupštine i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, gospođa Suzana Paunović. U prijatnoj atmosferi, vodio se razgovor o položaju i životu starijih u Srbiji danas i davani predlozi na koje se sve načine njihov položaj može unaprediti.

Predstavnici starijih osoba su uglavnom govorili da stariji ljudi nisu zahtevni, ne očekuju mnogo od države u ovim teškim vremenima, ali da to država ne sme da zloupotrebi, pa da ne čini starijima i ono što je u obavezi i što bi mogla.

Ukazivali su na diskriminatorna ponašanja koja se prema njima čine od strane mlađih, a ponekad i od institucija sistema i dali nekoliko predloga kako se stvari na tom planu mogu popraviti. Predlažu da treba organizovati i realizovati mnogo više preventivnih programa, koji bi promovisali međugeneracijsku solidarnost na jednoj strani, a na drugoj aktivno starenje i zdrave stilove života.

Smatraju da bi susreti, razgovori i razmena novih znanja i iskustava između dece i mladih sa jedne strane i starijih sa druge strane, u mnogome doprineli povećanju međugeneracijskog razumevanja i smanjenju jaza između generacija. Takođe, predlažu da se organizuje društveno koristan rad za decu i mlade sa jedne strane, a sa druge strane, da se u većoj meri koristi iskustvo i znanje starijih. Veruju da među starijima ima toliko znanja i iskustva i spremnosti kod pojedinaca, da bi mogli volonterski da podučavaju i pomažu ne malom broju dece i mladih.

Domaćini se slažu sa inicijativama starijih, a gospodin Marinković je navodio primer Nemačke, koja koristi znanje i iskustvo seniora, da daju doprinos, ne samo Nemačkoj državi i narodu, već i međunarodnoj zajednici, kroz volonterske angažmane.

Složili smo se da je Međunarodni dan starijih odlična prilika da se ukaže na značajne doprinose koje su stariji već dali i danas daju društvu i zajednici, ali da to ne treba činiti samo jednom godišnje, već da to bude svakodnevni stil ponašanja.

Ova poseta je bila i odlična prilika da se upoznamo sa istorijom zgrade Skupštine, od momenta početka njene gradnje, 1907. godine, kao i sa unutrašnjim rasporedom prostorija i znamenitostima koje se u njima nalaze.

Niko iz naše dvanaestočlane delegacije nije ostao ravnodušan nakon ove posete. Oduševila ih je neposrednost, otvorenost i odlučnost domaćina da će više činiti na poboljšanju položaja starijih ljudi, a i to što su imali prilike da sednu u poslaničke klupe i uđu u druge važne prostorije Skupštine. Najjači utisak na sve je ostavio diplomatski salon, posebno nameštaj i luster u njemu, kao i biblioteka, u kojoj je više od 6,5 hiljada knjiga.

vladesataric