Amity

Danas je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Od 1987. godine, 17. oktobar se odlukom UN obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Ovaj dan je prilika da glasnije progovorimo o sveprisutnosti siromaštva i ukažemo na značaj poštovanja dostojanstva ljudi koji žive u siromaštvu i značaju borbe protiv njihove diskriminacije i socijalne isključenosti.

Kod nas, u Srbiji, prema dostupnim podacima za 2015. godinu, 41,3% stanovnika je bilo u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a 25,4% u riziku od siromaštva. Prag rizika od siromaštvo je 14.920 dinara prosečno mesečno, za jednočlano domaćinstvo.

Međutim, život u siromaštvu, nije samo pitanje novca, već i pitanje osnovnih usluga i dostupnosti društvenih resursa svim pojedincima i porodicama. Kako izgleda život porodica u nekom od 2.000, od ukupno 4.709 sela u Srbiji, koja nemaju poštu ili u 500 sela koja nemaju asfaltni put ili u onih 400 u kojima nemaju prodavnice ili, pak, u 230 sela koja nemaju osnovnu školu?

Te porodice, gotovo i nemaju priliku da nešto kažu o tome, niti ih ko i pita. One ćute i trpe. Siromašnih i socijalno isključenih ima ne samo u selima, već svuda oko nas, u višespratnicama velikih gradova, kao i u prigradskim naseljima.

Današnji dan je upravo posvećen njima i svima onima koji jedva sastavljaju kraj sa krajem.

Zato podsećamo Vladu Republike Srbije i sve nadležne iz države na nacionalnom i lokalnom nivou, da odlučnije preduzmu i sprovode potrebne mere koje će zaustaviti siromaštvo u svim njegovim oblicima. To je u skladu sa prvim od 17 ciljeva Agende održivog razvoja do 2030. „Okončanti siromaštvo svuda u svetu i u svim oblicima“.

Organizacije civilnog društva mogu doprineti tome kroz poštovanje dostojanstva siromašnih i borbom protiv njihove diskriminacije.

Svako od nas bi tokom današnjeg dana mogao da poseti, u svom komšiluku, nekoga ko se suočava sa teškoćama u životu i makar ljudski popriča sa njim i ukaže mu da nije sam u svom problemu!

vladesataric