Amity

Istraživanje potreba samačkih ili staračkih domaćinstava na Novom Beogradu

Juče, 23. februara 2017. smo na Fakultetu političkih nauka imali dogovor sa studentima III godine socijalnog rada i izvršili smo njihovu dodatnu obuku za sprovođenje anketnog istraživanja života i potreba starijih koji žive u samačkim i staračkim domaćinstvima, gde sve osobe imaju 65 i više godina.

Studenti će tokom marta meseca 2017. posetiti 600 od ukupno 13.130 staračkih domaćinstava na Novom Beogradu i obaviti razgovor sa njihovim članovima po unapred definisanim pitanjima.
Opredelili smo se da istraživanje sprovedemo na Novom Beogradu jer se radi o najvećoj urabnoj opštini u Srbiji, na kojoj živi 214.506 stanovnika po Popisu iz 2011. Među njenim stanovnicima je 38.094 onih koji imaju 65 i više godina. Čak 110 od ukupno 168 opština u Srbiji ima manji broj stanovnika nego Novi Beograd starijih. Od ukupnog broja starijih na Novom Beogradu, skoro polovina njih živi u staračkim domaćinstvima, mahom u višespratnicama, u kojima kada ne rade liftovi oni sa viših spratova teško mogu da siđu i obave najneophodnije potrebe iako im je naizgled sve na dohvat ruke.

Ovo istraživanje sprovodimo pod pokroviteljstvom UNFPA a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Centrom za brigu o starijima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“. Rezultati kompletnog istraživanja treba da pomognu kreatorima politika od lokalnog do nacionalnog nivoa. Oni na lokalu da svrsishodnije planiraju programe i usluge za te ljude, a oni na nacionalnom nivou da budu bolje informisani pri kreiranju strateških dokumenata u narednom periodu.

Rezultate kompletnog Istraživanja objavićemo u posebnoj publikaciji i predstaviti široj javnosti na konferenciji za medije koju ćemo upriličiti povodom Međunarodnog dana starijih osoba, 1. oktobra.

vladesataric