Amity

Evropa zove: Nasleđe u ekonomiji nege i uspostavljanju novih usluga

Juče je povodom Dana Evrope, u Beogradu, održana međunarodna konferencija „Evropa zove – rođeni Evropljani“ na kojoj je učestvovala i predstavnica Amity-a, a u svojstvu članice Ženske platforme za razvoj Srbije. Gospođa Nadežda Satarić je govorila na prvom panelu „Žene i manjinske grupe drže društvo na okupu“, a mi njen govor prenosimo u celini:

Rođena sam Evropljanka, i osećam se Evropljankom, zato što delimo iste ili slične civilizacijske vrednosti i nasleđe, pa i kada je u pitanju ekonomije nege, odnosno briga o slabima i nemoćnima, bilo da su u pitanju deca, osobe sa invaliditetom ili stariji. Najveći teret brige o njima, u svim vremenima i epohama i u svim evropskim zemljama je bio na porodici, a u okviru porodice – na ženi.

Danas, zbog demografskog starenja Evrope, kada se dramatično uvećava broj onih sa 80 i više godina, koji su najviše i upućeni na tuđu negu i pomoć, svi se suočavamo sa izazovima kako obezbediti iskrenu brigu za sve ljude, a u nedostatku ljudskih i finansijskih resursa u većini evropskih zemalja.

Samo u najrazvijenijim zemljama, obezbeđena je univerzalna zdravstvena zaštita i visoki procenat sredstava se izdvaja za socijalne servise i usluge u lokalnim zajednicama. Postojeći dispariteti su ogromni, kao na primer, obuhvat starijih socijalnim uslugama u zajednici – kreće se od 21% u Holandiji do 0,3% u Rumuniji, 0,6% u Litvaniji i 1,2% u Srbiji. U većini zemalja, najveći teret brige o ranjivima je i dalje na ženama, bilo kao pružaocima usluga u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite i obrazovanja, bilo kao neformalnim negovateljima u kući. Ali, njihov glas se nedovoljno čuje.

Važno je da svi budemo zajedno u iznalaženju novih prihvatljivih rešenja, kako pomiriti ekonomski i socijalni aspekt u svakoj od naših zemalja. Mnoge evropske zemlje, pa i Srbija, bi se manje osećale da su na „periferiji“ kada bi se administracija Evropske unije prioritetno fokusirala na kreiranje konzistentnih politika u cilju eliminacije ili makar ublažavanja postojećih dispariteta među evropskim zemljama..

Ohrabrujuća je intencija povećanja udela žena u parlamentima i lokalnim upravama i iskreno se nadam da će to doprineti većoj humanizaciji ekonomije nege i ublažavanju ovih dispariteta.

Kratak prilog o samom događaju u produkciji Istinomera možete pogledati prateći link

Ceo događaj možete pogledati na ovom linku, a prezentaciju Amity predstavnice (ukoliko vas interesuje tema, a nemate vremena da pogledate ceo događaj) od 1h20min.

vladesataric