Amity

Elektronska verzija studije – Prigušena svetla grada/ E-version of the Study “The Dim Lights of the City”

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je od danas na našem sajtu dostupna elektronska verzija Istraživanja „Prigušena svetla grada – Studija o položaju i potrebama staračkih domaćinstava Novog Beograda“ i da isto možete pogledati u našoj sekciji E-biblioteka ili prateći ovaj link.

Da vas podsetimo, ovaj Izveštaj stavlja u fokus starije ljude koji žive sami ili u domaćinstvima gde su sve osobe stare 65 i više godina. Sam Izveštaj i preporuke proizašle iz istraživanja obezbeđuju realistične podatake o potrebama starijih ljudi koji žive u staračkim domaćinstvima u svim gradskim sredinama i ostvarivim načinima za zadovoljenje istih, te mogu poslužiti donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, pri planiranju socijalnih politika i usluga koje se tiču starijih, u narednom periodu.

Sažetak istraživanja kao i preporuke proistekle iz nalaza dostupne su i na engleskom jeziku na ovom linku.

We are pleased to inform you that the e-version of the Research “The Dim Lights of the City – Study on status and needs of elderly households of Novi Beograd” (Serbian version) is also available on our webpage, in the Secton E-biblioteka or by clicking here.

Let us remind you that this report focuses on older people living alone or in households where all the persons are of 65 and above. The Report itself and its recommendation derived from the research provide realistic data on needs of older people living in elderly households in rural areas and manners how to satisfy those needs, and therefore can be used by the decision makers, both at local and national level when planning social policies and other services targeting older people in following period.

Executive summary of the Research as well as the Recommendations derived from the findings are available in English here.

vladesataric