Amity

Amity Kampanja „Zaustavimo nasilje nad starijim ženama“ i u mesecu solidarnosti sa starijima

Krajem septembra i u prvoj polovini oktobra 2017. dali smo doprinos obeležavanju Međunarodnog dana i meseca starijih, realizacijom dve tribine za starije i dva okrugla stola sa zvaničnicima iz lokalnih zajednica, a sve posvećeno prevenciji nasilja nad starijim ženama.

U Crvenom krstu Kragujevac i Gerontološkom centru Obrenovac bilo je više od 150 učesnika, koji su pažljivo slušali uvodna izlaganja i učestvovali u diskusiji na temu prepoznavanja nasilja nad starijim ženama i ohrabrivanje da o tome ne ćute. Kada smo ih podstakli, pričale su nam da i te kako imaju iskustva sa nasiljem, još od ranijih dana, ali i obrazlagale zašto su ćutale o tome. Kažu: „zbog dece“ ili „zato što se i ne tretira kao nasilje ako te muž ćušne poneki put“, a danas, kada su ostarile, uglavnom ih je strah: „šta će biti sutra, ko će me pogledati…“.

Neke od korisnica Gerontološkog centra u Obrenovcu rekle su: „pa ovo što vi kažete je preslikan moj život“ ili „k’o da ste mene pitali šta da ispričate“. Videlo se koliko im znači što pričamo o ovoj temi. Nekako im je lakše što ima onih koji tačno razumeju kroz šta su one prošle, a i lakše im je kada čuju da njihova priča nije samo njihova, već da ima i drugih sa sličnim sudbinama i pričama.

Otišli smo i u manje lokalne zajednice na jugu i zapadu Srbije, u Belu Palanku i Kosjerić i tamo razgovarali sa onima koji su odgovorni za sprečavanje nasilja, kao i o specifičnostima nasilja nad starijim ženama. Razgovarali smo sa zvaničnicima iz lokalnih samouprava, stručnjacima iz socijalne zaštite i predstavnicima Udruženja penzionera i Udruženja žena iz ovih lokalnih zajednica.

Nepodeljeno je mišljenje i u Beloj Palanci i u Kosjeriću, da je početkom primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici iz 2016. stvar poprilično unapređena na svim nivoima postupanja i zaštite žrtava od nasilja. U obe lokalne zajednice formirani su timovi za koordinisano postupanje državnih organa ustanova i službi, koji deluju ne samo u situacijama kada se nasilje u porodici već dogodilo, već i kada preti opasnost da će se ono dogoditi. U obe sredine navode da ima više prijava nasilja, pa čak i kada je u pitanju nasilje nad starijim ženama, i hitnog reagovanja policije i svih ostalih nadležnih.

Dele mišljenje da je potrebno više razgovora poput ovih koje smo mi upriličili, na kojima bi se stručnjaci podrobnije upoznali o specifičnostima nasilja nad starijim ženama kao i načinima kako ih ohrabriti da ne odustanu od daljeg gonjenja počinioca nasilja. Uveravaju nas da su vrlo posvećeni temi i da svako sa svog aspekta daje maksimalan doprinos da se nasilja ne bude u njihovim sredinama.

Kampanju vodimo pod pokroviteljstvom Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a u okviru programa: „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“.

vladesataric