Amity

Amity doprinos socijalnoj inkluziji deci bez pratnje među migrantima

Na okruglom stolu „Socijalna inkluzija u Republici Srbiji“, održanom 26. oktobra 2017. u Beogradu, u fokusu su bila prava dece. Govorilo se o svoj deci u Srbiji, uključujući i decu iz izbegličke populacije iz bivših Jugoslovenskih republika, decu iz interno raseljeničke populacije sa Kosova i Metohije, kao i o deci bez pratnje iz migrantske populacije.

Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Hans Fridrih Šoder, naglasio je da danas u Srbiji boravi i oko 300 dece maloletnika među migrantima, a koja su bez pratnje i istakao da niko od njih, i od druge dece, ne sme ostati napušten. Bezbedno okruženje koje je Srbija obezbedila za tu decu može da bude model i za druge, naveo je gospodin Šoder. Doprinos tome daju međunarodne i domaće organizacije koje tesno sarađuju sa državom, na zbrinjavanju migrantske populacije, koja je trenutno u Srbiji.

Tako je na ovom skupu među tri potpisana Memoranduma o razumevanju, potpisan i Memorandum između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Visokog komesarijata UN za izbeglice i našeg udruženja „Snaga prijateljstva“ – Amity. Ovaj Memorandum definiše saradnju potpisnika na aktivnostima usmerenim ka obezbeđivanju podrške sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji usmerenom na adekvatnu zaštitu razdvojene i dece bez pratnje – izbeglice i migrante, i druge kategorije osoba u kojima UNHCR brine.

vladesataric