Amity

Unapređena znanja predstavnika OCD za prepoznavanje nasilja nad starijima

Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, krajem prošle nedelje je bila domaćin i pokrovitelj obuke koju smo realizovali za članove Mreže OCD iz Novog Sada, koje realizuju uslugu pomoć u kući starijima, a na temu: “Nasilje nad starijim osobama, prepoznavanje, prevencija i zaštita žrtava”. Pored predstavnika EHO-a, na obuci su učestvovali predstavnici Novosadskog humanitarnog centra, Udruženja “Kolping društvo Srbije” i Udruženja “Vladika Platon Atanacković”.

Ova tema je za učesnike veoma značajna, jer se, pružajući usluge pomoći u kući starijima, ponekad suočavaju i sa sumnjama da su njihovi korisnici u riziku ili su već žrtve nasilja, a njihovi saradnici nisu uvek sigurni kako da reaguju. Zato je ova radionica dobrodošla prvo da razmene sopstvena iskustva sa terena, da unaprede svoja postojeća znanja i steknu nova, o tome koje vrste nasilja nad starijima se u praksi najčešće događaju, koliko je nasilje nad njima rasprostranjeno, koje su specifičnosti istog, ko je u većem riziku – muškarci ili žene, i posebno, koje žene, kako prepoznati nasilje… Bilo je reči i o tome zašto starije žene uglavnom ćute o nasilju, kao i koji su to mehanizmi, kada postoji sumnja, da ih motivišemo da nasilje prijavljuju, jer je to veoma važno, ne samo za njih, nego i za njihove nasilnike, a to su najčešće, kada je nasilje u porodičnom kontekstu u pitanju, njihova deca.

Poseban deo radionice bio je posvećen strategijama prevencije nasilja nad starijim osobama, počev od univerzalnih inicijativa koje su usmerene na opštu javnost, uključujući i opštu populaciju starijih. Govorili smo o selektivnim inicijativama/strategijama za prevenciju, usmerenim na pojedince ili grupe, kao na primer na starije žene koje su u većem riziku od zanemarivanja i zlostavljanja u nekom trenutku svog života. Razmatrali smo i indikovane preventivne strategije, usmerene na visokorizične starije žene, kod kojih su identifikovani minimalni, ali uočljivi znaci i simptomi zlostavljanja. Dali smo im veoma konkretne preporuke kako da postupe kod sumnje na nasilje nad korisnicima, uključujući i skale za procenu rizika kod sumnji na zlostavljanje.

U evaluaciji, učesnici su visoko vrednovali ovu radionicu, zbog razmene iskustava i zbog novih informacija koje su dobili, zatim i zbog preporuka kako reagovati u određenim situacijama, koje procedure primeniti. Na kraju su konstatovali da bi češće trebalo organizovati radionice poput ove, sa različitim temama, koje bi im pomogle i olakšale rad sa korsinicima na terenu, a i unapredile kvalitet usluga koje pružaju starijima u kućnim uslovima.

vladesataric