Amity

Šef predstavništva UNHCR-a za Srbiju u poseti Amity-u

Početkom nedelje, 11. decembra 2017, u poseti Amity-u, bio je gospodin Hans Fridrih Šoder, sa svojim najbližim saradnicima iz kancelarije UNHCR-a u Beogradu. Iako smo indirektno partneri UNHCR-a od 2000. godine, a direktni implementacioni partneri od 2003. godine, po prvi put nam je u poseti bio šef predstavništva UNHCR-a. Teme razgovora bile su: saradnja u 2017. godini, završetak 18-godišnjeg projekta „Mreža mobilnih timova za pomoć najugroženijim pojedincima iz izbegličke i interno raseljeničke populacije“, čiji je nosilac bio Amity, i saradnja u 2018. godini.

Gospodin Šoder je izrazio zadovoljstvo saradnjom Amity-a i UNHCR-a u 2017. godini, kao i na doprinosu koji smo dali u podršci zbrinjavanju najugroženijih izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika, interno raseljenih lica, kao i izbeglica i migranata u Jugoistočnoj Evropi. Veoma je dobro odreagovao i na naše kratko prezentovanje saradnje sa UNHCR-om od 2000. godine, a kroz realizaciju Projekta „Mreža mobilnih timova…“, koji se upravo završava 31. decembra 2017. godine.

Glavna tema našeg razgovora bila je nastavak saradnje i u 2018.godini. Razgovarali smo o tome na koji način će Amity dati doprinos unapređenju podrške, prilikom njihove lokalne integracije, izbeglicama, interno raseljenim licima i osobama u riziku da ostanu bez državljanstva u opštinama u Srbiji, sa najvećim brojem ugroženih iz ove ranjive grupe. Ključna aktivnost biće obezbeđivanje podrške centrima za socijalni rad iz 10 gradova, u 8 okruga u Srbiji, kako bi bili efikasniji u podršci lokalnoj integraciji korisnika iz ove ciljne grupe. Govorili smo o jačanju njihovih kapaciteta, i putem obuka, koje će Amity realizovati, i putem tehničke podrške koju će im pružati, kao i o mogućnostima zagovaranja za bolji položaj ovih ranijih grupa u nekom narednom periodu.

vladesataric