Amity

Prepoznajmo nasilje nad starijim ženama i sprečimo ga

Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku, od 31.12.2016., u Srbiji, među 7.040.272 građana, 782.185 su žene sa 65 i više godina. To je visoko osetljiva grupa stanovništva, koja je često izložena najrazličitijim oblicima zanemarivanja, zlostavljanja, odnosno nasilja koje u nekim slučajevima traje godinama. Nasilje nad njima je uglavnom skriven fenomen ili najbolje čuvana porodična tajna, s mnogim preprekama u njegovom otkrivanju. Posledice su mnogobrojne, a najčešće su: da starije žene pate od različitih zdravstvenih problema, depresivnih stanja, strahova; žive usamljene u siromaštvu usled otimanja ili zloupotrebe njihovog novca ili imovine; uskraćeno im je kvalitetno lečenje… Prema istraživanju UN WOMEN iz oktobra 2017, 14% starijih žena je doživelo neki oblik nasilja u prethodnoj godini. Samo na osnovu informacija dostupnih iz medija, u 2018. godini, do danas (08. maja 2018.) ubijeno je 9 strarijih žena.

Sve ovo su i te kako razlozi da Amity i u ovoj godini nastavlja kampanju zaustavljanja nasilja nad starijim ženama, kroz realizaciju Projekta “Prepoznajmo nasilje nad starijim ženama i sprečimo ga”, podržanog od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava, u okviru Programa “Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“.

Projekat realizujemo u saradnji sa Udruženjem žena “Femina” iz Smederevske Palanke i Udruženjem penzionera grada Požarevca, na 14 opština Podunavskog i Braničevskog okruga i grada Beograda: Smederevo, Smederevska Palanka Velika Plana, Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Malo Crniće, Žabari, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Žagubica, Mladenovac, Barajevo i Sopot.

Osnovni cilj Projekta je: Doprinos stvaranju bezbednog okruženja za starije žene, unapređenje stepena tolerancije prema njima i suzbijanje akata zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja nad njima, a u skladu sa predviđenim merama i aktivnostima Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije (2014 – 2018).

Kroz Projekat ćemo:

  • realizovati tri radionice za zaposlene u javnim ustanovama i aktiviste OCD, na temu: “Značaj prevencije i prepoznavanja nasiljanad starijim ženama i obezbeđivanja efikasnih mera zaštite”, na kojima će učestvovati stotinak zaposlenih u javnim ustanovama i OCD. Radionice će biti u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Beogradu. Cilj je da se poveća senzibilisanost osoblja zaposlenog u javnim ustanovama i OCD u oblasti nasilja nad starijim ženama i njihova proaktivnost u prevenciji i pružanju efikasnih i kvalitetnih usluga zaštite od nasilja
  • održati devet tribina sa odraslim i starijim osobama na temu: “Nasilje nad starijim ženama, prepoznavanje, prevencija i značaj reagovanja”, na kojima će učestvovati više od 300 osoba sa svih opština uključenih u Projekat. Cilj je da se unapredi znanje starijih, posebno žena, da prepoznaju nasilje kome su izložene, zauzmu aktivan odnos i osnažimo ih i podstaknemo da ga prijave.
  • vodićemo kampanju podizanja svesti javnosti, putem medija, o značaju sprečavanja rodno zasnovanog nasilja i pozivati građane da preuzmu aktivnu ulogu u sprečavanju bilo kog oblika nasilja nad starijim ženama.

Projekat traje do novembra 2018. godine.

vladesataric