Amity

Kako sprečiti nasilje i sačuvati porodicu

Na jučerašnjem Regionalnom okruglom stolu “Kako sprečiti nasilje i sačuvati porodicu”, koji je organizovalo Udruženje žrtava nasilja Hajr iz Beograda, govorila je i predstavnica Amity-a. Na četiri panel diskusije, govorili su panelisti različitih profesija iz Srbije i regiona, koji su pokušali da daju neke od odgovora na probleme žrtava nasilja.

Predstavnica Amity-a je govorila o rodno zasnovanom nasilju nad starijim osobama i o značaju prevencije nasilja nad njima. Ukazala je da sva dostupna istraživanja pokazuju da je 11% starijih osoba u Srbiji, pretrpelo neki od oblika nasilja u poslednjih godinu dana, s tim što su u većini slučajeva žrtve nasilja starije žene. Njih 14% su pretrpele nasilje u poslednjih godinu dana, a više od 30% njih u trećem životnom dobu.

Skrenula je pažnju na izazove u prijavljivanju nasilja, posebno kada su žrtve nasilja starije žene. One ga veoma retko prijavljuju, čak i u slučajevima kada trpe nasilje godinama. Tako, među prijavama nasilja evidentiranim u Centrima za socijalni rad iz 2016. godine, 13% je prijava gde je nasilje počinjeno nad starijima (3.050 slučajeva), što je najmanje u odnosu na druge starosne grupe.

Upozorila je na alarmantan podatak da je u tekućoj, 2018. godini, do danas, prema novinskim člancima, brutalno ubijeno 14 starijih osoba, od kojih 9 žena i 5 muškaraca. Starije žene su u tri slučaja ubili sinovi, u jednom kćerka, u dva unuci, u dva muž/vanbračni partner i u jednom slučaju nepoznata osoba. Sve češće je prisutno ekonomsko nasilje. Ukazala je da neretko nasilje u porodičnom kontekstu čine i neformalni negovatelji starijih, zbog sindroma izgaranja ili ponekad shvatanja da je njihov posao uzaludan. Sistem vrednosti u porodici je izgubljen, zakazalo je vaspitanje u porodici, a i obrazovanje.

Skrenula je pažnju da starije žene veoma retko prijavljuju nasilje, i to najčešće zbog sramote, jer ga čine njima najbliže i najdraže osobe, zbog straha od odmazde nasilnika, zbog osećaja krivice ili osećaja da su na teretu, zbog sumnje da će bilo ko poverovati u njihovu priču, zbog neznanja procedura, zbog verovanja da je nasilje u porodici stvar porodice i da je prihvatljivo da muž vrši nasilje nad ženom. Govorila je i o tome da čak i kada ga prijave, već u početku postupka one odustaju od krivične prijave. Odustaju, jer njima nije u interesu da im sina ili unuka nasilnika stave u zatvor, već da ga leče, a toga, kako kažu, nema. Navela je primer kako starija žena opravdava sina nasilnika rečima: “Moj sin je dobar, mene samo njegova rakija ubi – ko bi mu doneo tu meru da se leči… On kad je trezan, on je mnogo dobar.”

Govorila je i o Amity kampanji zaustavljanja nasilja nad starijim ženama, kao i o značaju prevencije nasilja nad starijim osobama i to posebno o važnosti:

  • promovisanja jednakosti i tolerancije;
  • podizanja svesti starijih da o nasilju ne ćute;
  • uspostavljanja servisa podrške u lokalnim zajednicama, posebno za osobe koje pate od demencije;
  • organizovanja grupa za samopomoć za neformalne negovatelje starijih osoba;
  • obezbeđivanja minimuma materijalne sigurnosti za one bez materijalnih primanja;
  • vođenja registara o zlostavljanju i provere postojanja krivičnog dosijea (vode ih pravosudni organi);
  • razmene informacija organizacija koje se bave zaštitom;
  • borbe protiv starosne diskriminacije.

Na ovom regionalnom skupu, govorili su i predstavnici policije, Centara za socijalni rad, pravosuđa, psiholozi, psihijatri, predstavnici organizacija civilnog društva iz Srbije i regiona i predstavnici verskih zajednica u Srbiji.

Zaključci sa skupa biće dostavljeni ključnim donosiocima odluka i organizatori će ih učiniti dostupnim široj javnosti.

vladesataric