Amity

Mobilizatori u zajednici

Pred vama je izveštaj o eksternoj evaluaciji Projekta, na kome je praktično Amity nastao, razvijao se i evo, dočekao skoro 20 godina aktivnog rada i postojanja. Mreža mobilnih timova za pomoć najugroženijim pojedincima, porodicama i grupama iz izbegličke i interno raseljeničke populacije, širom Srbije, formirana je početkom 2000. godine od strane četiri domaće nevladine organizacije, japanske organizacije JEN i Visokog komesarijata za izbeglice (UNHCR), a kroz Projekat je funkcionisala gotovo do svog punoletstva.

Postavljeni cilj Projekta bio je usmeren na adresiranje psihosocijalnih potreba izbeglica i interno raseljenih lica i uspostavljanje/konsolidovanje mreže svih aktera unutar lokalnih zajednica/opština. Koordinacijom rada nevladinog i vladinog sektora na lokalnom (i širem) nivou, trebalo je otkloniti uočene nedostatke u radu, kako bi se stvorili adekvatni mehanizmi za pružanje pomoći doista najugroženijim kategorijama izbeglica i interno raseljenih lica. Mreža je trebalo da omogući mobilnim timovima i drugim organizacijama i institucijama tačan uvid u stanje na terenu, čime bi se poboljšao rad svih. Glavna aktivnost članova mobilnih timova odvijala se u posetama izbeglicama i interno raseljenim licima u privatnom smeštaju i u kolektivnim centrima, radi identifikacije njihovih problema, pružanja potrebnih usluga i odgovarajućih vidova pomoći, a u saradnji sa drugim organizacijama, državnim organima i institucijama.

Projekat je funkcionisao do kraja 2017. godine, a nosilac Projekta od 2003.godine bio je Amity, a njegovi partneri u realizaciji Novosadski humanitarni centar i Sigma Plus iz Niša. Na kraju projektnog ciklusa, uz finansijsku podršku UNHCR-a, angažovali smo spoljnog evaluatora, gospođu Sanju Nikolin, koja je uradila eksternu evaluaciju Projekta. Fokus u evaluaciji bio je na naučenim lekcijama i preporukama. Izveštaj možete preuzeti na linku.

vladesataric