Amity

8 nagrada i 5 pohvala dodeljeno na putpisnom druženju u Beogradu

Nije bilo slobodnog mesta u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda za sve one koji su želeli da podele radost sa učesnicima i nagrađenima na IV Konkursu za Draganovu nagradu za najbolji putopis starijih. Ove godine svoje radove poslalo je 116 autora iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Grčke. Osam od ukupno 15 nagrada dodeljeno je u Beogradu 29. maja i 5 od 15 posebnih pohvala.

Miloje Stevanović iz Beograda za priču „Prvo putovanje u beli svet“, osvojio je I mesto u kategoriji muška putopisna priča, a Stevan Buković iz Beograda za priču „Put u nepoznato“, I mesto u kategoriji Putovanje u inostranstvo. Oni će sa sebi dragom osobom ići na trodnevno druženje u Vrnjačku banju.

Drugonagrađeni će sa sebi dragom osobom ići u restoran na večeru a iz Beograda to su:

Ljiljana Pantelić Novaković koja je sa pričom „Pozlaćena boja vremena“, osvojila II mesto u kategoriji ženska putopisna priča i Budimir Stanković koji je sa pričom „Nostalgija“, osvojio II nagradu u kategoriji Priča o putovanju po Srbiji.

Olivera Stanković sa ženskom putopisnom pričom: „Moje putovanje u Teheran“, osvojila je III nagradu kao i Dušan Genc iz Crepaje sa pričom „Niz Tamiš“, u kategoriji putovanje po Srbiji. Petar Petrović, stanar Doma penzionera Voždovac sa pesmom „Izlet“, osvojio je III mesto u kategoriji Putopisna pesma, a u kategoriji putovanje u inostranstvo III mesto osvojila je Slobodanka Stamenković sa pričom „Amsterdam, Amsterdam“, putovanje u inostranstvo. Svima njima sledovali su skromni pokloni i primerci publikacije „Riznica sećanja“ u kojoj je objavljeno svih 15 nagrađenih i 15 posebno pohvaljenih radova sa ovogodišnjeg konkursa za Draganovu nagradu.

Posebne pohvale dobili su:

  • Ana Horvat, stanar Gerontološkog centra Pančevo za pesmu „Naša Srbija“
  • Gordana Krajačić, za priču „Brankovina i Valjevo“
  • Jovanka Dimitrijević, za priču „Vikend u Sazhalombati“
  • Miroslava Mirčevski, za priču „Moj Bulevar – Putovanje u detinjstvo“ i
  • Svetozar Radišić, za „Vršački vetrovi“ (Beograd)

Nagrade je podelila gospođa Marija Kuka, supruga Draganova i majka Bebe Kuke koja je i ove godine obezbedila novac za štampanje publikacije, sve nagrade i kompletnu realizaciju konkursa.
Na dodeli nagrada, učestvovao je i recezent putopisa koji su objavljeni u publikaciji, književnik Miljurko Vukadinović, koji je između ostalog rpredložio da sledeće godine pošto će biti peti konkurs (Mali jubilej) da sa svih 5 konkursa u posebnom zborniku objavimo najbolje puitpise starijih, a zbornik će biti promovisan u Udruženju književnika Srbije i biće dostavljen svim bibliotekama kako bi bio dostupan i široj čitalačkioj publici.

Član komisije za ocenu radova, književnik Vidak M. Maslovarić je, takođe, učestvovao na ovom događaju i između ostalog naglasio je: „I ove godine moguće je zapaziti, da je literarna individualnost autora opredelila njihove putopisne domete, a karakteriše ih osobena samosvojnost i želja da se viđeno, a dragoceno zapiše, da bi se omogućilo inima, da u tihosti svojih, ne retkih osama, približe svojim emocijama daleke predele i ljude“.

Ceo događaj svojim prisustvom i obraćanjem publlici uveličala je i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Uz ketering koji je priredio gospodin Miloje Stevanović gospodin Stevan Buković priredio je gostovanje hora “Akademija edukativa” koji je uz klavirsku pratnju uveličao ceo događaj. Gospodin Žika Dimitrijević je sa gitaristom iz Hleba života otpevao dve pesme specijalno za gospodina Budimira Stevanovića najstarijeg učesnika konkursa (93 godine) dobitnika druge nagrade.

vladesataric