Amity

Radionica u Kraljevu na temu: „Lokalna integracija izbeglica iz bivše Jugoslavije i IRL“

U četvrtak, 31. maja 2018, u Centru za socijalni rad Kraljevo, na radionici su učestvovali stručni radnici iz Centara Tutin, Novi Pazar, Raška i Kraljevo i Povereništva Komesarijata za izbeglice i migracije Novi Pazar.

Bila je to odlična prilika za podsećanje o istorijatu izbeglištva na našim prostorima, počev od:

  • Prve velike seobe Srba ka Ugarskoj i Austriji pod Pećkim patrijarhom Arsenijem III Čarnojevićem 1690., za vreme Velikog Bečkog rata (37 hiljada familija, 185 hiljada lica)
  • Druge velike seobe Srba za vreme Rusko-Austrijskog rata 1735-1739. Seobe ka severu, u Ugarsku i Austriju, na čelu sa Arsenijem IV Jovanovićem (80 hiljada ljudi)
  • U toku II Svetskog rata, u Srbiju su došle izbeglice iz Slovenije i Hrvatske i današnje Vojvodine
  • Posle II Svetskog rata, manje izbegličkih talasa iz Albanije, Rumunije, Mađarske i Čehoslovačke
  • Raspadom SFRJ, 90-tih, u zemlji od 22 miliona stanovnika, bilo je 2,5 miliona izbeglica

Razmenili smo sećanja na prve talase izbeglica, koje su krenule iz Hrvatske u Srbiju 1991., a već 1993. ih je bilo oko 700 hiljada, pa kasnije, 1999. došlo je još 200 hiljada interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Pričali smo o smeštaju izbeglica i kako je isti organizovan u kolektivnim centrima, kada ih je, u jednom momentu, u Srbiji bilo 765, a u njima 54.409 izbeglica (1996.). Neki od tih ljudi su se vratili u mesta iz kojih su došli, neki su otišli u treće zemlje, a neki su se integrisali u lokalne zajednice u kojima su bili prihvaćeni u Srbiji.

Danas, u Srbiji još uvek živi 27.802 izbeglica i 201.047 interno raseljenih lica, od kojih je u 3 kolektivna centra koliko još funkcioniše (u Pančevu, Šapcu i Bujanovcu), oko stotinak lica.

Govorili smo i o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru za podršku tim porodicama, o statusnim pitanjima i problemima koje ih muče, o pravima koja uživaju u Srbiji…
Pričali smo o praktičnim iskustvima iz rada na terenu sa ovim visokoranjivim grupama ljudi, koja smo stekli realizujući projekat: „Mreža mobilnih timova za pomoć najisključenijim pojedincima iz izbegličke i internoraseljeničke populacije 2000-2017.“

Učesnici su se najviše interesovali za aktuelne programe podrške ovim licima, pa smo tako razgovarali o Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja izbeglica, koji je krenuo od 2012. i trajaće do 2020. godine, a kroz koji je predviđeno rešavanje stambenih potreba 27 hiljada domaćinstava, od kojih 16.780 domaćinstava iz Srbije. Besplatna pravna podrška koju za ova lica u rešavanju njihovih statusnih pitanja obezbeđuje UNHCR je od neprocenjivog značaja, kako su naglasili i učesnici ove radionice.

Zahvalnost dugujemo domaćinima, Centru za socijalni rad Kraljevo, koji nam je omogućio sve potrebne uslove za konstruktivan razgovor, razmenu mišljenja i unapređenje znanja.
Ovo je prva u nizu radionica koje će biti održane na ovu i još tri teme, za stručne radnike iz Centara za socijalni rad, povereništava Komesarijata i ustanova socijalne zaštite, u 8 regiona u Srbiji, a u okviru realizacije projekta „Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica“, pod pokroviteljstvom UNHCR-a.

vladesataric