Amity

Riznica sećanja

I ove godine smo pripremili i elektronsku verziju publikacije, u kojoj su objavljeni najbolji putopisi starijih osoba, pristigli na Konkurs za „Draganovu nagradu 2018.“.

U publikaciji će zainteresovani čitaoci moći da se upoznaju, ne samo sa 15 nagrađenih i 15 posebno pohvaljenih putopisa, već i da se upoznaju sa Pričom o Draganu, sa recenzijom, koju je za objavljene radove u publikaciji, napisao književnik Miljurko Vukadinović, voditelj tribina u Udruženju književnika Srbije. On je za sve putopise sažeto rekao da se radi o: „putovanju kroz dušu i svet“ i zatim: „putovanja su, znamo, kao i Ljubav, a vrlo često idu ruku pod ruku…“ i da se: „na krilima mašte uvek putuje u svim pravcima i kasebno i kasvetno…“.

Književnik Vidak M. Maslovarić, jedan od članova komisije koji su čitali sve radove, napisao je pogovor za publikaciju, pod nazivom „Putopisna blagodarja“, u kojima, između ostalog i kaže da je: „Višeznačajan doprinos ovakvog književnog oglašavanja, tim pre što plodotvori vredna prinavljanja u oblasti kulturnog stvaralaštva starije populacije, kojoj se, ovakvom inicijativom, daje šansa za dragoceno uzdarje rečima, koje nas sveznačenjski vezuju…“; „I ove godine moguće je zapaziti, da je literarna individualnost autora odredila njihove putopisne domete, a karakteriše ih osobena samosvojnost i želja da se viđeno, a dragoceno zapiše, da bi se omogućilo inima, da u tihosti svojih, ne retkih osama, približe svojim emocijama daleke predele i ljude.“

Uživajte u čitanju. Publikaciju možete pronaći na linku.

vladesataric