Amity

Tribina u Mladenovcu o nasilju nad starijim ženama

Gotovo da nije bilo slobodnog mesta u velikoj sali Gerontološkog centra Mladenovac na današnjoj tribini, koju smo realizovali uoči obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Većina pokretnih korisnika i ne mali broj radnika, sa velikom pažnjom su slušali uvodno izlaganje i diskusiju koja se vodila između korisnika ustanove.

Svi su se složili da je nasilje dosta prisutna i raširena pojava inače u našem društvu, a naročito nasilje nad starijim osobama, ali da i starije osobe često znaju da budu nasilne prema drugima, kako svojim vršnjacima, tako i prema ljudima drugih uzrasnih dobi. Priznaju da se nasilje najčešće događa u porodici, a bilo je i onih koji su krišom pominjali da su imali i lična iskustva nasilja.

U fokusu interesovanja stanara Doma više je bilo nasilje koje se događa u ustanovama za smeštaj, poput ove u kojoj oni žive. Priznaju da su i sami često nestrpljivi i netolerantni prema drugim korisnicima, a nekada i prema zaposlenima, a to za posledicu ima psihičko zlostavljanje drugih. Nekima smeta što su u sobi sa psihički izmenjenom osobom, nekima smeta što cimeri hrču tokom spavanja, nekima smeta što jedni otvaraju prozore da prave promaju, a drugi se boje promaje, nekima smeta što jedni stalno upravljaju televizorom šta će da se gleda ili tonom kojim će da se prati program. Nekima smeta što neko mljacka za stolom dok obeduju.

Pojedini korisnici su imali što-šta da kažu i na račun zaposlenih, ističući da su zaposleni ponekada grubi prema korisnicima, imaju sumnju da su oni krivi što dobijaju uvek različit iznos džeparca… Trebalo je im objašnjavati da džeparac ne određuje osoblje Doma, već da visinu džeparca utvrđuje država i da on iznosi 5,5% od prosečne penzije za one koji primaju penziju, a drugi je iznos za one koji nisu korisnici penzija.

U svakom slučaju, zajednički zaključak je da život u kolektivu traži od svakog pojedinca koji u njemu boravi, prilagođavanje ponašanja uslovima i datim situacijama. Čuli su za slučaj ubistva korisnika Doma u Jagodini, od strane drugog korisnika i naravno da se plaše da do tako nečeg ne dođe i u njihovoj sredini.

Bila je ovo prva u nizu od 6 tribina za odrasle i starije, na temu: “Nasilje nad starijim ženama, prepoznavanje, prevencija i značaj reagovanja”, koje realizujemo u sklopu Projekta “Prepoznajmo nasilje nad starijim ženama i sprečimo ga”, koji se finansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a sprovodi se u okviru programa: “Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu”.

Zahvalni smo osoblju Gerontološkog centra Mladenovac, na otvorenosti za saradnju i podršci u realizaciji ove aktivnosti.

vladesataric