Amity

Starije žene – Osobe sa najmanje društvene moći u Republici Srbiji

Amity je tokom aprila-juna 2018., pod pokroviteljstvom UN Women, a u konsultacijama sa OCD: Crveni krst Srbije, Caritas Sremska Mitrovica, Lužničke rukotvorine ŽEC, Babušnica, Ženska inicijativa Trstenik, Centar za samostalni život invalida Srbije i Kokoro, Bor, radio na izradi Alternativnog izveštaja Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena o diskriminaciji starijih žena u Republici Srbiji. Izveštaj smo dostavili Komitetu u Ženevi, a njega će na 72. predsesiji CEDAW da predstavi predstavnica Amity-a.

Više od 80% starijih žena smatra da društvo ne vodi dovoljno računa o položaju starijih žena, pri čemu kao najveći problem sa kojim se suočavaju ističu loš socio-ekonomski položaj, prema istraživanju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i UN Women, o položaju starijih žena u Srbiji, sprovedenog tokom oktobra 2017.

Starosno doba predstavlja veoma učestao osnov diskriminacije starijih osoba, a najčešći uzroci diskriminacije su negativna slika o starijima, stereotipi i predrasude o ovoj društvenoj grupi. Žene su široko diskriminisane u zapošljavanju, u platama, pristupu finansijskim uslugama, razvojnim uslugama, vlasništvu nad imovinom, a sve ovo se odnosi i na starije žene. Posebno je izražena diskriminacija starijih žena radnica na tržištu rada (50+). Međutim one te pojave uglavnom i ne povezuju sa diskriminacijom.

Sva istraživanja potvrđuju da je među višestruko diskriminisanim ženama najviše žena sa invaliditetom, starijih žena i Romkinja.

Kompletan izveštaj na srpskom jeziku možete preuzeti sa linka.

Izveštaj na engleskom jeziku možete preuzeti ovde, a sve izveštaje iz Srbije i drugih zemalja na ovom linku

vladesataric