Amity

Tribina u Velikoj Plani o prepoznavanju i prevenciji nasilja nad starijim ženama

Ove nedelje posetili smo i Veliku Planu, gde su nam domaćini bili članovi Udruženja penzionera iz Velike Plane u čijim prostorijama smo, zajedno sa Udruženjem „Femina“ iz Smederevske Palanke održali Tribinu. Tridesetak starijih osoba, zatim predstavnici policije i Centra za socijalni rad Velika Plana su učestvovali u razgovoru. Najviše vremena smo posvetili razgovoru o pojavnim oblicima nasilja nad starijim ženama, pa i nad starijim muškarcima, kao i o značaju reagovanja.

o nasilju nad starijim ženama, rekli su da je ono kontinuum, imaju utisak da vlada prezirivost prema njima

Učesnici u diskusiji su konstatovali da je u praksi prisutna desubjektivizacija starijih osoba, zatim da se njihov glas ne čuje dovoljno ili se čuje pa kao i da se ništa nije desilo. Kada je reč o nasilju nad starijim ženama, rekli su da je ono kontinuum, imaju utisak da vlada prezirivost prema njima.  Nasilje nad starijim ženama je prisutno i u samoj porodici, ali i u javnom prostoru i u ponašanju zaposlenih u javnim službama. Posebno su iznošeni primeri diskriminatornog ponašanja po osnovu starosti medicinskih sestara na šalterima zdravstvenih ustanova. Govorili su o slučajevima nasilja iz prethodnih godina da, i kada su ga prijavljivali, policija je dolazila i samo upozoravala nasilnika, pa se u suštini ništa nije promenilo, te su zato i gubili poverenje u javne službe i više ga nisu ni prijavljivali. Objašnjeno je da se danas ne radi kao ranije i da nema više te mere, da policija upozorava.

…da se često akti nasilja ponavljaju u istim porodicama

Predstavnica Centra za socijalni rad je ukazala da se često akti nasilja ponavljaju u istim porodicama, te da je skoro svaki drugi nasilnik bio alkoholisan u momentu činjenja nasilja. Ukazala je na nedostatak službi podrške u lokalnim zajednicama za počinioce nasilja.

Predstavnici Policije iz Velike Plane naveli su da je ove godine smanjen broj prijava nasilja u porodici nad starijima u odnosu na 2017. ali da veruju da i dalje postoje sive brojke neprijavljenog nasilja. Istakli su i to da je dobra koordinacija ključnih aktera na lokalnom nivou, kao i da: „nikada nije bila bolja saradnja između policije, centra za socijalni rad i tužilaštva“. Predstavnik MUP-a Srbije iz Beograda je govorio o preventivnom karakteru novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, naglasivši da se preventivno postupa prema nasilniku, izmeštanjem iz stana do 48 sati, kako bi se smirilo stanje u porodici, bez da se pišu krivične prijave.  Ukazao je i da sud može da produži meru izmeštanja iz stana i do 30 dana, a i dalje da ne piše krivičnu prijavu prema počiniocu. Ovo je važno da stariji znaju, zbog prijava nasilja, jer oni uvek strahuju da će, u slučajevima kada su nasilnici njihovi najbliži, oni krivično odgovarati ili ići u zatvor, pa zato, između ostalog, i ne prijavljuju nasilje.

Učesnici Tribine su dobili informacije od predstavnika MUP-a o novom SOS telefonu u MUP-u, za prijavu nasilja. Telefon je 0800/100-600 Na ovaj broj nasilje se može prijaviti iz bilo kog mesta u Srbiji, a prijava može biti i anonimna. Takođe je ukazano i na telefon za prijavu nasilja 192, kao i to da se pomoć može vršiti i pisanim putem.

Predstavnica Amity-a je govorila o posledicama koje nasilje nad starijim ženama ostavlja, kako na njihovo zdravlje, tako i na gubitak radnih sposobnosti, koje su ženama veoma važne. Govorila je i o strategijama prevencije, na značaj traženja pomoći i prijavljivanja nasilja.

Učesnici Tribine su dobili informacije od predstavnika MUP-a o novom SOS telefonu u MUP-u, za prijavu nasilja. Telefon je 0800/100-600

Ovo je deo aktivnosti iz projekta: „Prepoznajmo nasilje nad starijim ženama i sprečimo ga“, koji realizujemo u saradnji sa Udruženjem penzionera grada Požarevca i Udruženjem žena „Femina“ iz Smederevske Palanke, a pod pokroviteljstvom Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a u okviru Programa: „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“.

vladesataric