Amity

Prepoznajmo nasilje nad starijim osobama i sprečimo ga

Započeli smo realizaciju obuka za stručnjake iz centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite po akreditovanom programu obuke na temu ,,Nasilje nad starim osobama, specifičnosti, prezentovanje i strategije prevencije’’. Cilj obuke je povećana informisanost stručnih radnika o specifičnosti nasilja nad starijim osobama, prepoznavanju istog i izradi i primeni strategija prevencije nasilja i ohrabrivanja starijih da o nasilju ne ćute i da ne odustaju od traženja mera podrške i zaštite. Prvu u nizu od četiri obuke održali smo u Bujanovcu, 06. novembra 2018.godine za stručnjake iz centara za socijalni rad Pčinjskog i Jablaničkog okruga. Tridesetak stručnjaka su veoma posvećeno i zainteresovano radili, razmenjivali iskustva, pažljivo slušali i postavljali pitanja predavačima, učestvovali u diskusijama čime su pokazali veliki interes za ovu veoma aktuelnu temu.

Stručnjaci iz Bujanovca i Preševa, gde je procentualno najmanji udeo starijih u ukupnoj strukturi stanovništva, istakli su prisustvo pojave i to podjednako i u većinskoj i u manjinskim zajednicama, kako u gradskim, tako i u seoskim sredinama.

Najveće interesovanje učesnici su pokazali za teme: Kako prepoznati nasilje nad starijima prilikom terenske posete porodici gde se ne radi o prijavi nasilja već o drugim problemima; kako zaštititi starije sa psihičkim i mentalnim smetnjama a koji su žrtve nasilja; kako identifikovati starije žrtve nasilja kada oni isto kriju ili ne prepoznaju ili ga čak i negiraju?

Ovo je samo jedna od aktivnosti u okviru realizacije Projekta: „Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica“. Projekat realizuje Udruženje Amity iz Beograda, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz finansijsku podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, na teritoriji 8 okruga (48 opština) u Srbiji.

vladesataric