Amity

O ljudskim pravima starijih na javnom događaju na Vračaru

Predstavnica Amity-a Nadežda Satarić je na ovom Javnom događaju govorila o tome koliko je veliki jubilej 70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i koliko je ona pozitivnih promena donela u živote mnogih ljudi. Skrenula je pažnju na jedno od 30 prava iz Univerzalne deklaracije a to je pravo na obrazovanje. Pre II svetskog rata u tadašnjoj Jugoslaviji 60% dece bilo je obuhvaćeno četvorogodišnjom osnovnom školom a 1953.godine, godinu dana posle donošenja Zakona o obaveznom osmogodišnjem školovanju u našoj zemlji, obuhvat je bio 78% dece osmogodišnjim šlolovanjem, dok je danas njihov obuhvat 98%. Posledice ne školovanja tada osećaju se i danas jer među 164.888 osoba bez školske spreme u Srbiji, po Popisu stanovništva iz 2011.najviše je upravo najstarijih i to žena, koje pre II svetskog rata nisu ni bile u obavezi da idu u školu. Neke od tih starijih osoba danas žive u siromaštvu.

Stariji ljudi, žitelji Vračara, konstatovali su da su im sada posebno važna prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, pravo na učešće u životu lokalne zajednice i pravo na život bez nasilja. Zato je gospođa Satarić ukazala, na značaj razvoja servisa i usluga za starije u lokalnim zajednicama posebno nedostajućih dnevnih centara i predah smeštaja za osobe koje pate o demencije kao i savetovališta za njihove neformalne negovatelje, koji uglavnom potiču iz kruga članova porodice, koja i nosi najveći teret brige o tim osobama.

Govorila je i o tome da je nasilje, koje je inače rasprostranjeno i nad starijim osobama, zakonom zabranjeno te da o njemu ne treba ćutati već tražiti pomoć i prijavljivati ga.. Time se doprinosi očuvanju sopstvenog zdravlja i sposobnosti da se što duže bude od koristi i sebi i porodici i lokalnoj zajednici. Korist je i za zlostavljače starijih, koji inače najčešće potiču iz kruga njihovih članova porodice, jer će tada imati veću šansu da odu na lečenje ako pate od alkoholizma ili neke psihičke izmenjenosti a time će se preduprediti tragičnije posledice nasilničkog ponašanja koje iskazuju.

Na ovon javnom događaju upriličenom u nedelji ljudskih prava na Vračaru, govorili su i: Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Mihailo Grupković, predsednik skupštine GO Vračar i Slobodan Rebić, predsednik Udruženja penzionera Vračara.

vladesataric