Amity

Grupe starijih za samopomoć Srbija – među 10 socijalnih invacija u Svetu

Svetska zdravstvena organizacija objavila je nalaze Izveštaja o socijalnim inicijativama (CBSI) u lokalnoj zajednici za zdravo starenje koji obuhvata studije slučaja u 10 zemalja sa višim srednjim prihodima: Čileu, Kini, Iranu, Libanu, Rusiji, Srbiji, Šri Lanki, Tajlandu, Ukrajini i Vijetnamu.

Cilj istraživanja pokrenutog 2014. godine bio je da se utvrdi na koji način inovacije u lokalnoj zajednici mogu da doprinesu sponama između zdravstvene i socijalne zaštite i na taj način unaprede zdravlje i dobrobit starije populacije.

U okviru šireg javnog konkursa za primere dobre prakse kod Svetske zdravstvene organizacije (SZO) – Centra za razvoj zdravlja i RAND Europe, nezavisnog neprofitnog istraživačkog instituta iz Kembridža, Amity je konkurisao sa primerom samoorganzovanih grupa za pomoć starijim osobama koje su projektno realizovane u Srbiji.

U toku leta 2017. godine, obavljen je terenski deo istraživanja i intervjuisan je veliki broj aktera uključenih u realizaciju ili podršku ovim inicijativama u svih 10 zemalja, nakon čega su održane konsultacije u Centru za razvoj zdravlja Kobe (Japan) u oktobru 2017.godine, koje su okupile stručnjake, predstavnike akademskih institucija i organizacija koje su podržale razvoj studija slučaja, i stručnjake iz RAND Europe, partnera SZO u sprovođenju istraživačkog projekta CBSI. Konsultacije su imale za cilj da obezbede sistematski pregled i validiraju naučene lekcije iz studija slučaja, j i da, osim dobrih praksi, identifikuju nedostatke u prikupljanju dokaza i istraživanju kako bi konačni nalazi istraživanja poslužili za dalji razvoj zagovaračkih opcija za integrisanu zdravstvenu i socijalnu podršku starijoj populaciji u lokalnoj zajednici.

Ovih 10 studija slučaja definišu CBSI kao inicijative u zajednici koje osnažuju starije osobe da unaprede brigu o sebi, zadrže svoje blagostanje i promovišu socijalnu koheziju. Studija prikazuje da su glavne zdravstvene dobrobiti psihosocijalne prirode – npr. integracija socijalno isključenih starijih osoba u njihove zajednice. CBSI, takođe, osnažuju ljude u donošenju odluka o njihovim izborima u vezi sa zdravstvenom ili socijalnom zaštitom. Najzad, ove incijative osnažuju neformalne negovatelje, od kojih su mnogi žene.

Studija govori i o nekoliko izazova. Mnoge inicijative oslanjaju se na volontere. Mnoge nemaju održive izvore finansiranja, a veze zajednice sa formalnim sistemima zdravstvene i socijalne zaštite su često ograničene.

Procena stručnjaka je da će ovakve socijalne inovacije u lokalnoj zajednici tek dobijati na značaju u budućnosti kao delotvorni i ekonomski isplativ način da se smanji jaz između sistema socijalne i zdravstvene zaštite i efikasno odgovori na širok spektar različitih potreba u samim zajednicama.

Studija slučaja za Srbiju je dostupna ovde na srpskom jeziku, kao i kompletan izveštaj na engleskom jeziku i svih 10 studija slučaja (takođe na engleskom jeziku).

Za više informacija o samom projektu posetiti https://extranet.who.int/kobe_centre/en/project-details/community-based-social-innovations

vladesataric