Amity

O značaju aktivnog starenja na Festivalu zdravlja

Amity tribina koju smo realizovali 28. marta 2019. na XIX prolećnom Festivalu zdravlja u Beogradu privukla je veliku pažnju starijih Beograđana. Neki su došli da se uvere da li su na dobrom putu sa svojim aktivnostima, neki da se eventualno inspirišu da promene stil života, a neki da se vide i pozdrave sa uvodničarkama, Sonjom Lapatanov, balerinom, svetskim putnikom i putopiscem, Danicom Šmic, najstarijom volonterkom u Beogradu ili Nadeždom Satarić, socijalnom radnicom iz Amity-a.

Glavna izneta poruka tribine bila je da se osnove za zdravo i aktivno starenje postavljaju kroz sopstvene odluke i pozitivno ponašanje, kao što su:

  • nepušenje

Pušenje značajno povećava rizik od šloga, bolesti pluća, kancera, hroničnog bronhitisa, srčanih udara, bolesti perifernih krvnih sudova…

  • pravilna i uravnotežena ishrana

Preporučljivo je preorijentisati se na ishranu sa voćem i povrćem. Možemo, i u zrelim godinama, početi sa ishranom bogatom voćem i povrćem, žitaricama i bezmasnim mlečnim proizvodima.

  • svakodnevna umerena telesna aktivnost

Istraživanja ukazuju da redovna fizička aktivnost smanjuje rizik od najučestalijeg uzroka smrti, a to su bolesti srca i krvnih sudova. Fizička aktivnost smanjuje, takođe, rizik od nastanka dijabetesa/šećerne bolesti i visokog krvnog pritiska. Čak i kada ljudi već imaju neku od ovih bolesti, oni mogu imati koristi od fizičke aktivnosti. Na primer, redovna aktivnost smanjuje potrebu za insulinom kod dijabetičara, a mnogi naučnici veruju i da se kroz vežbu i odgovarajuću dijetu i srčane bolesti mogu znatno ublažiti. Vežbanje je takođe korisno ljudima sa artritisom. Povećana aktivnost pomaže i onima koji nisu u aktivnom periodu života previše bili fizički angažovani (radili u kancelariji). Dobiti za njih uključuju jačanje mišića i kostiju, bolje održavanje ravnoteže i veći nivo energije.

  • stalna psihička aktivnost – doživotno učenje i sticanje novih znanja

Podsticanje mozga da razvija nove ćelije se može odvijati u svakom uzrastu, što pomaže pri rešavanju problema i podstiče očuvanje pamćenja. Što se više i češće koristi, mozak se bolje razvija – u svim uzrastima, pa i u dubokoj starosti.
Redovna mentalna aktivnost može doprineti očuvanju sposobnosti pamćenja, razmišljanja i učenja i “podmladiti” pamćenje. Studije ukazuju da se efekti starenja smanjuju: stalnom mentalnom aktivnošću; intelektualnom radoznalošću i fizičkom aktivnošću u skladu sa godinama i mogućnostima.

Gospođa Sonja Lapatanov je ukazala i na neke od prepreka za putovanja starijih osoba a koje u tome uživaju, kao što uživa ona. Govorila je i o diskriminatornim praksama osiguravajućih kuća koje drastično povećavaju cene putnog osiguranja za one koji imaju 70 i više godina. Jasno joj je da su zdravstveni rizici veći kod starijih osoba ali misli da se i to može rešiti. Oni koji žele da putuju ne čine to ako se zdravstveno dobro ne osećaju što se može dokazati i nalazima lekara. Drugo, može da se ustanovi institut da oni ostavljaju depozit pored uplate osnovne cene osiguranja, s tim da im se taj depozit vrati ako sve prođe kako treba. Ukazala je i na prakse većine banaka da osobama sa 70 i više godina ne daju kredite, ili to čine na kraći period pod izuzetno nepovoljnim uslovima. I to je povezala sa aktivnim starenjem i putovanjima. Osvrnula se i na prakse zdravstvenih ustanova koje kontrolne preglede kao što su mamografija rade samo kod žena uzrasta 40 do 69 godina. Smatra da je to svojevrsna diskriminacija starijih osoba, sa čim su se složili neki od učesnika i predložili da na jesenjem Festivalu zdravlja Amity tribina bude na temu: diskriminacija starijih.

Gospođa Danica Šmic, nastavnica fizike i matematike u penziji, govorila je o svom skoro 50-to godišnjem iskustvu volontiranja u Crvenom krst Savski venac. Sva ozarena je rekla da je to njen život, da je pomaganje drugima ispunjava i pričinjava joj zadovoljstvo, a da je to praktično i samopomoć i prevencija usamljenosti i sopstvenih zdravstvenih teškoća.

vladesataric