Amity

„Borba protiv nasilja nad starijim ženama“

Nadežda Satarić se u Narodnoj skupštini obratila predstavnicima parlamenta, državnih organa, starijih osoba i medijima, sledećim rečima:

„U uslovima ekonomske i društvene krize, u vremenu kada su međugeneracijski odnosi i ustaljene društvene vrednosti izmenjeni, nasilje je sve učestalije a posebno su u velikom riziku oni najslabiji i najarnjiviji a to su starije osobe i deca. Starije žene su tri puta češće žrtve nasilja u odnosu na svoje vršnjake.

Nasilje nad starijim ženama se najčešće događa u porodičnom kontekstu i to u 2/3 slučajeva.

U stabilnim porodicama, stabilno se i stari, a deca se uče od malih nogu kako se poštuje, voli i zbrinjava najstariji član, bez obzira da li žive zajedno u istom domaćinstvu ili ne. Starenje člana porodice je normalna i očekivana pojava, ali kada dođe do bolesti ili drugih neočekivanih izazova i problema, svaka porodica ima ili razvija svoje mehanizme reagovanja u kriznim situacijama i na svoj način se suočava sa stresnim događajima u porodici. U takvim slučajevima, članovi porodice najčešće prihvataju svoje nove uloge i obaveze, vodeći računa o emotivnim, materijalnim i drugim potrebama svojih bolesnih i nemoćnih članova.

Ako su porodični odnosi poremećeni i nestabilni, to se ogleda i u neadekvatnom opažanju i rešavanju teškoća starijih članova, posebno kada su oni bolesni i nemoćni.. Nekada im se ne omogući odlazak lekaru kada zatreba. Zaborave se i njihove socijalne i duge potrebe. Ne retko se bez dozvole koristi njihova imovina, novac ili penzija ili pak kada se to čini sa dozvolom, ali na neprimeren način. Stariji uglavnom nemaju moć da se tome odupru. Ekonomsko iskorišćavanje je najčešće nevidljivo. U ponekim slučajevima ne izostaje ni seksualno i fizičko nasilje nad starijim ženama. U nekim porodicama, nasilje je naučeni oblik ponašanja, koji se prenosi iz generacije u generaciju.

Prisutne su i prevare usmerene na starije žene, poput lažnih dobrotvornih organizacija ili nuđenja da kupe neke stvari koje im inače i nisu potrebne.

Sa strane, ove pojave je teško uočiti, jer ih karakteriše izolacija, ćutanje i praznina.

Posledice nasilja nad starijim ženama su veoma negativne:

 • Manjak izbora u svakodnevnim stvarima (ishrana, odeća, način života);
 • Oštećenje već narušenog zdravlja;
 • Češća pojava mentalnih oboljenja – te žene češće ispoljavaju depresiju, ili brigu, strah, strepnju, nemir;
 • Rizik od njihovog siromaštva je veliki;
 • Neke posežu za alkoholom, a neke pokušavaju da izvšre samoubistvo ili ga i učine.

Otuda moje moje poruke starijima:

 • nasilje je zakonom zabranjeno i ne toleriše se kao što je to bilo ranije. To više nije stvar porodice već javno zdravstveni i socijalni problem koji ugrožava vaše zdravlje i krši vaša ljudska prava
 • ako trpite nasilje, a ćutite o tome, sebe dovodite u poziciju nesposobnosti i nemoći da brinete o sebi, a to je ono što najmanje želite. Ne želite da budete na teretu mlađima, već da ste im od pomoći i koristi. Ako ćutite, nasilje će se ponavljati i biti sve učestalije te dovesti do najgoreg mogućeg ishoda, a tada će nasilnik završiti u zatvoru, što vi sigurno ne želite;
 • ne prihvatajte omalovažavanje, iskorišćavanje i zlostavljanje.
 • Ne budite „dosadni“ svojoj porodici i prijateljima, ne kukajte i ne budite naporni i napadni, džangrizavi i ne mešajte se u život mlađih članova porodice. Budite tolerantni i podstičite ih na rešavanje teškoća, a ne stvaranja još većih;
 • ne primajte u kuću nepoznate osobe koje dolaze na vrata, nudeći Sveto pismo da čitate ili da nešto kupite; ne dozvolite da vas presreću telefonskim pozivima.
 • ne ističite se svojom visokom penzijom, ako je slučajno imate ili zlatnim nakitom, vidljivim oko vrata, posebno ako živite same,
 • Vodite računa kada idete javnim prevozom u poštu/banku po penzije, držite torbe uza sebe.
 • i na kraju, u slučajevima nasilja, tražite pomoć i prijavite ga, policiji, svom lekaru, CSR-u,. Postoji broj telefona 0800/100-600, koji možete okrenuti u bilo koje doba dana i noći i tražiti zaštitu.

Važno je da budete odgovorni i kooperativni sa stručnjacima sistema u toku njihovog postupanja po Vašoj pritužbi.

Poruke donosiocima odluka:

 • Neophodno je Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika inkriminisati nasilje nad starijima kao poseno krivično delo, kako bi se delotvornije prevenirali i sankcionisali svi njegovi pojavni oblici
 • Nužno je da država dosledno sprovodi usvojene politike i zakone.
 • Učinite sve što je potrebno da se mladima stvore mogućnosti da od svoga rada žive u ovoj zemlji, i brinu o svojim porodicama a ne da u desetinama hiljada svake godine odlaze tražeći bolje mest u svetu za život a ostavljajući i svoje najstarije članove i zemlju i kuće i imanja

Poruka medijima:

 • Ne izveštavajte sezacionalistički o starijima kao žrtvama nasilja, već više o izrečenim sankcijama nasilnicima i pomozite podizanju glasova o vrednosti koje starije osobe imaju, doprinosima koje daju svojim porodicama, lokalnoj zajednici i društvu u celini“

Ovaj događaj, organizovale su Narodna skupština Republike Srbije i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, u susret obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama.

vladesataric