Amity

Sa fokus grupe u Šidu

Korisnici Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica iz bivše Jugoslavije, a koji žive na teritoriji opštine Šid i koji su, kroz ovaj Program, dobili pakete građevinskog materijala, još uvek imaju brojne izazove na putu do održivih rešenja. U pitanju su porodice u kojima ima i dece školskog uzrasta i dosta odraslih, radno sposobnih članova, koji rade samo u nadnici ili sezonske poslove, a nije mali broj ni porodica sa bolesnim članovima, koji zahtevaju ozbiljno lečenje. Tu su i porodice koje nemaju nikakve redovne mesečne prihode, ili ako imaju, to je jedan zaposlen. Ima i osmočlanih porodica, koje se isključivo bave poljoprivredom na malim parcelama, od koje ne mogu da obezbede pristojne uslove za život svojim porodicama. Uglavnom su veoma zadovoljni podrškom koju su dobili kroz regionalni program stambenog zbrinjavanja, jer su im građevinski paketi pomogli da renoviraju stare kuće, koje su kupili u novom mestu prebivališta, ali još uvek im treba podrška na putu do održivih rešenja. Fokus grupu smo održali 12. juna 2019., a pod pokroviteljstvom OEBS-a i UNHCR-a.

vladesataric