Amity

Razvoj Savetovališta za neformalne negovatelje dementnih osoba u Kragujevcu

Na panel diskusiji na temu problemi i izazovi u nezi i zbrinjavanju osoba koje boluju od demencije a sa kojima se suočavaju njihove porodice, ustanove i lokalna zajednica i kako ih ublažiti, učestvovali su predstavnici ustanova socijalne i zdravstvene zaštite i organizacija civilnog društva iz Кragujevca, koji su pokazali veliko interesovanje za temu i naglasili značaj inicijativa koje su predstavljene.

U Kragujevcu savetovalište za neformalne negovatelje od marta do decembra 2020.

Na skupu smo upoznali učesnike sa planom da se u Кragujevcu pilotira nova usluga iz oblasti socijalne zaštite Savetovalište za neformalne negovatelje od marta do decembra 2020. sa idejom da uslugu nastavi da finansira lokalna samouprava.

Savetovalište će funkcionisati u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac, počev od utorka, 17. marta, pa do kraja decembra 2020. godine. Svakog drugog utorka, naizmenično, u vremenu od 10 do 13 sati i od 17 do 20 sati, do 01. maja, u Savetovalištu, edukativne radionice i individualno savetovanje, vodiće stručnjaci iz zdravstvene zaštite. Neke od planiranih tema za edukativne radionice su:

 • Osnovne informacije o demencijama i kako prepoznati simptome;
 • Kako uspešnije komunicirati sa tim osobama;
 • Kako osmisliti i sprovoditi sadržaje dnevnih aktivnosti za osobe sa demencijom;
 • Kako lakše i efikasnije sprovoditi negu dementnih i drugih zavisnih osoba;
 • Kako postupati i negovati zavisne osobe nakon bolničkog lečenja, posebno ako su imali prelome;
 • Kako se povezivati i umrežiti na lokalnom nivou i na druge teme po potrebi.

Sadržaj radionica će se dopunjavati i korigovati, zavisno od potreba korisnika usluga Savetovališta.

Inicirali smo formiranje neformalne koalicije svih pružalaca usluga osobama obolelim od demencije i drugim zavisnim osobama

Od 1. maja, Savetovalište će funkcionisati jednom nedeljno, takođe utorkom, u terminima naizmenično pre i posle podne, s tim što se u sadržaj uključuju i psihološke radionice za neformalne negovatelje i to nakon identifikacije izazova i potreba neformalnih negovatelja. Teme nekih od tih radionica biće:

 • Ličnost negovatelja i emocionalna podrška;
 • Stres i rizici za mentalno zdravlje negovatelja;
 • Kako prevenirati i boriti se protiv „sindroma izgaranja“;
 • Prava tih osoba u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i kako ih ostvariti;
 • Porodični odnosi i druge teme od značaja.

Inicirali smo formiranje neformalne koalicije svih pružalaca usluga osobama obolelim od demencije i drugim zavisnim osobama, kako bi zajednički zagovarali za preraspodelu neplaćenog negovateljskog rada kod lokalne samouprave i institucionalizaciju usluge Savetovališta i razmenjivali informacije i koordinirali svoje aktivnosti, kako bi na racionalniji način pružali usluge obolelima i njihovim neformalnim negovateljima.

Učesnici skupa su inicirali formiranje lokalnog volonerskog udruženja negovatelja osoba koje boluju od demencije i drugih zavisnih osoba. Takođe su inicirali da se tokom pilotiranja usluge Savetovališta prikupljaju odgovori na sva praktična pitanja neformalnih negovatalja, pa da se to na kraju priredi kao publikacija za neformalne negovatelje, kako bi materijal pomogao i onima koji ne budu koristili usluge savetovališta.

Ova aktivnost je deo Projekta: „Razvoj savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih osoba i promocija preraspodele neplaćenog rada“ koji realizuje Amity u partnerstvu sa Crvenim krstom Кragujevac i Udruženjem građana Laris iz Čačka, a u okviru projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada“, koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Velike Britanije i Britanske Ambasade.

#PRERASPODELI

vladesataric