Amity

Konferencija „Jednaka nega u Istočnoj i Centralnoj Evropi“

U Budimpešti je 4. i 5. marta 2020. godine, održana regionalna konferencija posvećena jednakoj nezi u zemljama Istočne i Centralne Evrope. Skup su organizovali Friedrich Ebert Fondacija i Centar za ekonomiju solidarnosti. Na konfereniciji je aktivno učestvovala i predstavnica Amity-ja, i ukratko predstavila naše programe i aktivnosti.

Cilj regionalne konferencije bio je da se povežu različiti progresivni akteri iz zemalja regiona kako bi razgovarali o nejednakosti u pružanju nege kao i o mogućim odgovorima na to kako da se reorganizuje nega i pristup pružanju usluga nege u našim društvima.

Ovom prilikom, izraz ’nega’ je definisan široko, i podrazumeva da su aktivnosti nege sve aktivnosti koje podržavaju dobrobit drugih. Uprkos povećanoj krizi u sektoru pružanja usluga nege, ovaj rad je ozbiljno potcenjen i neadekvatno vrednovan u našim društvima. Pružaoci usluga, najčešće žene, suočavaju se sa brojnim poteškoćama, rizicima i diskriminacijom na radnom mestu, a socijalne nejednakosti sve češće diktiraju dostupnost i način pružanja usluga.

Budući da su usluge nege obično koncentrisane u zajednici i najviše se tiču upravo same zajednice, program konferencije uključivao je zatvorene radionice o organizovanju u zajednici i značaju saradnje između različitih zainteresovanih strana (npr. pružalaca i primalaca nege) u uspostavljanju kvalitetne osnove za zajedničke zagovaračke aktivnosti.

aktivnosti nege su sve aktivnosti koje podržavaju dobrobit drugih

Predstavljen je i film o aktivizmu i samoorganizovanju vaspitačica u borbi za bolje uslove rada u predškolskim ustanovama u Poznanu (Poljska), nakon čega je usledila tribina o značaju samoorganizovanja u sektoru nege. U fokusu konferencije našlo se i razmatranje mesta i uloge nege u kapitalističkom društvu, koje ima tendenciju devalorizacije usluga nege, posebno neplaćenog negovateljskog rada, budući da je sektor slabo podložan automatizaciji i mogućnosti ubrzanja rada, prebacujući odgovornost sve više na porodicu koja sa svojim kapacitetima nije u stanju samostalno da se izbori sa problemima koji joj se nameću. Istovremeno, razmatrana je trenutna kriza u sektoru uslovljena demografskim promenama ali i migracijama radne snage ka povoljnijim radnim mestima.

Takođe, učesnici konferencije imali su prilike da se upoznaju sa različitim primerima organizovanja u lokalnoj zajednici i razmene iskustva koja su pokazala da većina zemalja učesnica deli slične probleme. Istaknut je značaj adekvatnog smeštaja i brige o stanovanju, kao ključnog preduslova za pomak u obezbeđivanju i formalne i neformalne nege i brige o dobrobiti zajednice.

Na kraju, još jednom je istaknut značaj saradnje i udruživanja ne samo za ostvarivanje uzajamne podrške već i za formiranje adekvatne protivteže koja je sposobna za zagovaranje i ostvarivanje zajedničkih interesa i pružalaca i primalaca nege.

Učešće na ovom skupu je od izuzetnog značaja za naš dalji rad, posebno na Projektu preraspodele neplaćenog negovateljskog rada, koji realizujemo uz slogan #preraspodeli a pod pokroviteljstvom UN WOMEN.

vladesataric