Amity

Podrška ženama iz seoskih sredina tokom epidemije COVID 19

Kao odgovor na epidemiju COVID 19, za 35 žena iz seoskih sredina Trstenika i Dragačeva, članica Ženske inicijative Trstenik i Udruženja seoskih žena Dragačeva, obezbedili smo materijale za prihranu i zaštitu bilja, za obnovu, odnosno održivost proizvodnje i preradu poljoprivrednih proizvoda. Ovim smo makar malo ublažili posledice finansijskih gubitaka koje su žene imale, zato što nisu mogle da plasiraju svoje proizvode, jer su bile zatvorene pijace, tokom vanrednog stanja, od 15.marta do 11. maja 2020.godine, a i nakon ukidanja istog, ne održavaju se javne manifestacije, sajmovi i vašari na kojima one najčešće plasiraju svoje proizvode.
Vrednost pojedinačnih donacija kretala se između 15.000 i 20.000 dinara, žene su lično procenjivale šta im je najpotrebnije i predlagale šta da im nabavimo. Nekima je trebalo đubrivo za prihranu poljoprivrednih kultura, drugima sredstva za zaštitu malina, kupina, krompira, voća. Treće su dobile plastenike ili trake za navodnjavanje, pa zatim kukuruz za tov mangulica, pa koncentrate za krave. Žene koje se bave preradom, dobile su miksere, seckalice, šerpe, tegle, šporet na drva, mašinu za šivenje, materijale za pravljenje prirodnih sapuna. Nabavkom navedenih materijala doprineli smo smanjenju finansijskih rashoda koje su ove žene imale da bi nastavile delatnost i obezbedile održivost proizvodnje. Verujemo da će ovo olakšati njihov položaj s obzirom na ograničeno ostvarivanje prihoda tokom epidemije koja još uvek traje.
Drugi vid podrške ženama iz Dragačeva, kao odgovor na Covid 19, bio je i da im omogućimo da steknu više znanja o upravljanju rizicima u poljoprivredi i preduzetništvu, poput onih izazvanih elementarnim nepogodama i zbog opasnosti od drugih štetnih događaja, uključujući epidemije i nadolazeće klimatske promene, koje bi mogle da oštete poljoprivredne kulture.
Žene iz Trsteničkih sela stekle su više znanja o marketingu i prodaji poljoprivrednih proizvoda, posebno kako da sa tradicionalnog modela prodaje pređu na savremene modele koji uključuju nove tehnologije u oglašavanju i plasiranju proizvoda i usluga i interaktivniji odnos prema kupcima. Ukupno 36 žena je unapredilo svoja znanja na navedene teme, kroz učešće na dve obuke koje smo realizovali: u Dragačevu 19. avgusta, a u Trsteniku 22. avgusta 2020.
Vrednost ovog segmenta Amity Projekta “Za poboljšanje položaja žena na selu” je 5.000 evra. Projekat realizujemo u partnerstvu sa Udruženjem seoskih žena Dragačevo i Udruženjem Ženska inicijativa iz Trstenika, kao deo projekta: „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”, koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije.

vladesataric