Amity

Obeležili smo Međunarodni dan starijih osoba 2020.

U partnerstvu sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd, obeležili smo Međunarodni dan starijih osoba, na način da smo organizovali tribinu na kojoj smo razgovarali sa starijima sa kojim izazovima su se susretali tokom vanrednog stanja zbog COVID-19 i poslali smo poruke nadležnima i starijima.

Usamljenost, osećaj izolacije, otuđenost od svega, neizvesnost dokle će sve trajati, zabrinutost za mlađe članove porodice da li će ostati bez poslova i zarade, bes zbog odlaska u kupovinu jednom nedeljno, u 4 sata izjutra, su prvo što su učesnici navodili. Ima i onih kojima ništa nije smetalo, oni su struktuirali svojih aktivnosti u kućnim uslovima (čitali, vodili dnevnike, šili maske, telefonirali svojim prijateljima i familiji, radili vežbe…) i radili stvari za koje inače nisu imali vremena. Pojedini su naglasili: „Vratili smo se svojoj porodici“ – nanovo smo upoznali svoga muža i imali vremena da upoznamo bolje i svoju decu i svoje unuke“.

Poruke su poslali igrom, pesmom, recitacijama, koje su sa radošću izveli, kako su rekli, posle sedam meseci tišine. Time su demonstrirali koliki značaj pridaju aktivnom starenju. Ukazali su na značaj pripadanja grupama, kao što su KUD „Jeleče“ ili samoorganizovane grupe Crvenog krsta na Savskom vencu.

Naglasili su da su im značajna druženja, socijalni kontakti, i da su svesni rizika zaraze, te poštuju sve mere i preporuke nadležnih. Poručili su i da se mora živeti i sa koronom, te da nadležni imaju to u vidu i da im ne uskraćuju i odlažu kontrolne medicinske preglede, dijagnostičke procedure, ranije zakazane operacije…

I ova tribina je realizovana u sklopu Programa Kancelarije za ljudska i manjinska prava: „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2020. godinu“.

vladesataric