Amity

Konsultacije iz oblasti Socijalna politika i ekonomija staranja

Danas smo sa malom, ali odabranom grupom ekspertkinja i eksperata iz oblasti ljudskih prava i socijalne politike, diskutovali o izveštaju o napretku u oblasti Socijalne politike i ekonomije staranja, za period oktobar 2016 – april 2020, koja je samo jedna od 15 oblasti koje su u sferi interesovanja Ženske platforme za razvoj Srbije. Identifikovali smo i neke od ključnih prioriteta iz ove oblasti, koje treba realizovati u narednih pet godina, da bi položaj žena, ali i svih građana Srbije bio bolji.

Pomenuti sastanak je bio samo jedan u nizu organizovan tokom priprema za konferenciju Ženske platforme za razvoj Srbije, koja će biti održana na Paliću, u novembru 2020.

Učesnici u današnjoj diskusiji su, između ostalog, konstatovali da su napravljeni pomaci nabolje u prethodne četiri godine, jer je povećana zaposlenost žena, uspostavljen je i funkcioniše pluralizam licenciranih pružalaca usluga u socijalnoj zaštiti i definisane su politike koje obezbeđuju povećano učešće žena u političkom životu.

Konstatovano je da je kod nas evidentno neprepoznavanje značaja neplaćenog rada, te je sugerisano da je neophodno uspostaviti balans između poslovnog i privatnog života i da se uspostave socijalno zdravstvene usluge u lokalnim zajednicama, koje bi funkcionisale kao sistemi podrške porodici u nezi zavisnih osoba, odnosno sistem dugoročne nege i palijativnog zbrinjavanja.

Postavljeno je pitanje dobrog upravljanja namenskim transferima koji se iz budžeta Republike Srbije daju lokalnim samoupravama za unapređenje usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama i preporučeno da je neophodno da se uspostave mehanizmi kontrole upotrebe navedenih namenskih transfera, kao i da se vrše analize efekata njihovog korišćenja.

Ukazano je i na značaj mapiranja potreba za uslugama u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti i obezbeđivanja nedostajućih usluga, umesto da se evidentiraju postojeće usluge i obuhvat korisnika njima. Ovo zato što je obuhvat korisnika usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici gotovo isti danas, kao što je bio i pre 6 godina.

Ukazano je da u narednom periodu treba raditi da se obezbedi veći obuhvat korisnika materijalnom podrškom od strane države, uključujući tu i da se uspostavi sistem socijalnih penzija.

Predloženo je da država treba da ukine mere koje pasiviziraju žene, poput davanja naknada za roditeljski dodatak. Umesto toga, bolje je obezbediti besplatan vrtić ili drugu neophodnu uslugu za decu.

Svi učesnici u diskusiji su se složili da sve mere u narednom periodu treba da budu urodnjene.

Takođe, svi su se složili da je potrebno sprovoditi kontinuirane edukacije o rodnoj ravnopravnosti za stručnjake koji rade u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, kao i u drugim javnim ustanovama, da bi razumeli šta je rodna ravnopravnost i da bi je primenjivali u praksi.

Ovo je bio samo deo današnje diskusije, a sumirani izveštaj će biti deo radnog materijala za Konferenciju Ženske platforme za razvoj Srbije.

Ove konsultacije Amity je realizovao uz podršku UN Women.

vladesataric