Amity

Visoke ocene za projekat: “Za poboljšanje položaja žena na selu”

“Nisam skoro imala prilike da učestvujem u projektu koji je u boljoj meri odgovarao potrebama korisnica. Neophodno je ovakve projekte primeniti i u drugim sredinama u Srbiji.” (stručnjakinja za obuku)

Pred vama je izveštaj o programskoj evaluaciji projekta “Za poboljšanje položaja žena na selu”, koji je realizovalo udruženje “Snaga prijateljstva” – Amity, u saradnji sa Udruženjem seoskih žena Dragačeva iz Guče i Ženskom inicijativom iz Trstenika, u periodu od 1. juna 2020. do 28. februara 2021. godine.. Projekat je realiovan u okviru projekta: „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji je sprovela Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Evo najznačajnijih nalaza iz izveštaja, Dubravke Velat, nezavisne evaluatorke:

Projektom su sva očekivanja ispunjena, a korisnice su jako zadovoljne onime što su dobile tokom projekta, kako na individualnom, tako i na planu njihovih domaćinstava i u kontekstu lokalne zajednice.

Potrebe žena su sistematski utvrđivane tokom realizacije projekta i poslužile su za kreiranje raznovrsnih aktivnosti koje su odgovorile kako individualnim potrebama žena, njihovih gazdinstava/domaćinstava tako i specifičnim potrebama njihovih lokalnih zajednica. Relevantnosti dodatno doprinosi što je jedan set ativnosti bio posebno prilagođen ublažavanju posledica izazvanih Kovid-19 epidemijom.

Projekat je veoma uspešan, uprkos svim objektivnim poteškoćama i ograničenjima sa kojima se susretao u toku svoje realizacije usled epidemije Kovid-19. U potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi i rezultati, a jedan deo je i prevaziđen. Projekat je dobro koncipiran, sveobuhvatan, primeren potrebama korisnica, i fleksibilan u odnosu na promenjive okolnosti u okruženju. Sticanjem novih znanja i veština kroz paket obuke i finansijsku podršku, učesnice su osnažene da se menjaju na individualnom nivou, da inoviraju proizvodnju odnosno rad gazdinstava i da se aktiviraju, pokretanjem inicijativa na lokalnom i nacionalnom nivou.

Ostvareni su maksimalni rezultati i koristi, u odnosu na troškove i uložena sredstva, imajući u vidu izdvajanja za osoblje, prosečna izdvajanja po korisniku, kao i geografski obuhvat projekta. Projektno upravljanje i koordinacija su visoko ocenjeni u svim aspektima: profesionani pristup, uspostavljeni sistemi i struktura rada, finansijski sistemi, monitoring i izvešavanje. Projektni tim deluje kao uhodan entitet koji je ostvario redovnu i konstruktivnu komunikaciju i saradnju, i bio kontinuirana podrška korisnicama.

Projekat je doprineo ciljevima UN WOMEN projekta i Nacionalnoj strategiji za rodnu ravnopravnost, posebno u odnosu na njen specifični cilj 2.5. “Žene i muškarci u ruralnim područjima aktivno i jednako doprinose razvoju i imaju jednak pristup rezultatima razvoja”, ostvarujući širi uticaj od planiranog. Edukovane i osnažene žene su “izašle” iz svojih domaćinstava, udružile su se i inicirale izmene lokalnih politika kao i ključnih zakona koji utiču na kvalitet života žena iz seoskih sredina.

Raznovrsna znanja i veštine koje su žene stekle na obukama, već primenjuju u svom radu i to će nastaviti da rade ubuduće, prenoseći drugim članicama udruženja i svojim porodicama. Povezivanje i uspostavljanje kontakta sa relevantnim institucijama (lokalna samouprava, privredna komora…) ostaje kao trajna dobit projekta jer će žene nastaviti da budu aktivne u svojim sredinama. Pokrenute inicijative za unapređenje relevantnih zakona obezbeđuju trajno poboljšanje položaja žena na selu i institucionalnu održivost. U ekonomskom smislu, korisnicama ostaje nabavljena oprema i uspostavljeni mali biznisi koji će im dugoročno obezbediti poboljšanje njihove ekonomske situacije, uz spremost korisnica da se dalje razvijaju i da napreduju.

Kompletan izveštaj o evaluaciji možete pročitati na linku.

vladesataric