Amity

Izložbom fotografija „Lepota starenja“ obeležili smo Međunarodni dan starijih 2021.

Ovo je 30-ta godina za redom kako se 1.oktobar obeležava na međunarodnom nivou kao dan starijih osoba. Ovaj dan ima funkciju skrenemo pažnju javnosti na probleme i izazove sa kojima se stariji suočavaju u društvu i da skrenemo pažnju i podsetimo na doprinose koje stariji daju porodici, lokalnoj zajednici i društvu u celini.

Znajući da se veliki broj starijih građana oseća diskriminisano prilikom pristupa ustanovama, ili uslugama shvatili smo da deo razloga za to leži i u stereotipima i predrasudama prema njima.

Zato smo se opredelili da na današnji dan kroz izložbu fotografija na temu „Lepota starenja“ damo doprinos smanjenu i prevazilaženju predrasuda i stereotipa prema starijima i damo doprinos stvaranju društva za sve generacije.

Želimo da odamo zahvalnost ne malom broju starijih koji u svojim godinama i te kako radom doprinose bruto društvenom proizvodu zemlje.

Oni na selu doprinose očuvanju ognjišta u sve praznijim selima Srbije, doprinose očuvanju starih zanata, doprinose proizvodnji zdrave hrane. Želimo da ukažemo na njihovo akumulirano iskustvo, na njihovu mudrost, na lepotu starenja.

Oni su ravnopravni članovi zajednice i treba da budu uključeni u zajednicu na svim njenim nivoima i u svim njenim oblastima.

Izložbu je u prisustvu 40-tak zvanica/gostiju svečano otvorila gospođa Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi republike Srbije.

Izložbu smo organizovali u saradnji sa Foto savezom Srbije, nakon sprovedenog Konkursa za izbor najboljih fotografija iz Srbije na temu „Lepota starenja“ a povodom obeležavanja međunarodnog dana starijih osoba. Na izložbi su prikazane 72 fotografije snimljene od strane 47 autora, od ukupno 374 koliko ih je pristiglo na Konkurs, napravljenih od strane 68 autora.

Izložba je postavljena u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu i biće otvorena radnim danima i subotom od 9 do 22 sata, od 1. do 9.oktobra 2021.godine.

Izložba je deo aktivnosti iz Amity projekta podržanog od strane Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021.godinu“, koji se finansira iz budžeta Republike Srbije.

vladesataric