Amity

Zašto se starije žene povlače iz društva

Konferencija „Za glas starijih žena“
Beograd, 18.novembar 2021.

Izlaganje Olge Kovač, Udruženje penzionera „Seniori“, Novi Sad
Gospođa Olga je ceo radni vek bila borac za sindikalna prava radnika a sada je borac za prava penzionera za dostojanstven život. To je žena koja je 37 godina radila u zdravstvu, bila je laboratorijski tehničar i kako ona kaže, uvek je imala vremena da se nasmeje sa pacijentom, da ga sasluša, da ga opusti i da mu pruži podršku u momentima kada mu je najteže. Voli da kaže za sebe da je brinula o ljudskoj duši u svakom pacijentu.
Više od 10 godina radi sa penzionerima i osnivačica je KUD penzionera u Novom Sadu. Predsednica je Sveta mesne zajednice „Narodni heroji“, po treći put.upštine

Izlaganje prenosimo u celini

Poštovani,

Sve vas pozdravljam sa željom da ova konferencija bude uspešna i plodna.

Zahvaljujem se gospođi Nadi Satarić na pozivu za učešće u radu konferencije.

Svakako da mi koji smo aktivni u društvenoj zajednici i našim Udruženjima, možemo dosta toga da kažemo o poziciji starijih žena u društvu i o tome zašto se one povlače iz društva.

Ovo društvo je porušilo ranija nepisana društvena pravila koja su pružala sveobuhvatnu zaštitu. Nova pravila nisu uspostavljna. Danas, na žalost savako sebi daje za pravo da se ponaša kako želi – ponižava, vređa, vrši prislu… jer nema sankcija od društva za to loše ponašanje i ophođenje prema drugom.

Srbija je zemlja na brdovitom Balkanu. Ovde i sada vlada muška dominacija, realno kako u društvu tako i u većini porodica. Deklarativno mi smo sa muškarcima potpuno ravnopravne.

Po podatcima iz 2019 godine u Srbiji je živelo 6.926.705 stanovnika s tim da onih 65+ i više ima 1.451.818 a žena 65+ 828.944. Prilično veliki broj starijih žena koje nemaju svog predstavnika tamo gde se donose važne odluke.

Žene su većinom u lošem socioekonomskom položaju. Oko 17 % starijih žena nema nikakve prihode. Prihodi žena u tim godinama su uglavnom manji u odnosu na muškarce. One trpe finansijsko, psihičko i fizičko zlostavljane kao i zanemarivanje. Kako žena sa 65+ u takvim uslovima da se društveno i politički aktivira kada jedva preževljava u takvim uslovima.

Starija žena je iskorišćena i zloupotrebljena prvo u okviru svoje porodice – baka servis i svi poslovi u okviru domaćinstva. Uvek ih prati konstatacija da su sposobne jedino za kućne poslove pa se ne usuđuju da nešto drugo pokušaju. Potpuno su podređene volji muških članova porodice.

Kada to više ne može da im pruža, biva napuštena i zaboravljena od svih, prepuštena samoj sebi. Ona u prodici nije dobila podstrek ni podršku za neko njeno lično zadovoljstvo – putovanje, članstvo u Udruženju, KUDu… a pogotovu za angažovanje u političkom životu.

Ako starija žena krene da se angažuje u NVO ili političkim partijama nalazi na značajan otpor muškaraca. Oni nisu spremni da neka tamo “baba” zađe u njihovo polje aktivnosti.

Žene treba da budu na mestima odlučivanja, posebno tamo gde se odlučuje o pitanjma koja se njih tiču – na lokalnom i nacionalnom nivou. One svojim iskustvom i životnim stavovima mogu dati značajan doprinos našem društvu! Samo obavezujuće kvote na izbornim listama mogu dati šansu ženama65+ da se uključe u proces odlučivanja na svim nivoima. Takođe i same žene treba da imaju želju i potrebu da to i rade!

Loš primer u našem okruženju: Udruženje penzionera grada Novog Sada ima za predsednika muškarca. Tri zamenika su takođe muškarci. Nisu imali sluha ni dobre volje da barem jedna žena bude zamenik. Velika većina članova su žene. Ni jedna žena nije na nekoj odgovornoj poziciji!!! Ti muškarci su se preselili sa javnih funkcuja u Udruženja….večiti poslanici i rukovodioci…večiti predsednici i zamenici u Udruženjima a žene tamo statiraju i plaćaju članarinu!

Dobri primeri:

  1. Naš gradonačelnik Miloš Vučević je prepoznao potrebe penzionera – penzionerki i dosta je pomogao. Očekujem od njega da će u narednom periodu pružiti podršku ženama 65+ da se više uključe u javni i politički život i da tu dobiju značajnije uloge. Svojim sposobnostima, znanjem i iskustvom u dosadašnjem radu one mogu značajno doprineti bržem napretku zajednice.
  2. Naše Udruženje penzionera Seniori je prepoznalo problem isključenosti žena 65+ iz društva i sa rukovodećih pozicija, onih gde se donose odluke u vezi njih. Žene su brojnije članstvo ali i zauzimaju mesto potpredsednika, predsednika UO , predsednika Skupštine udruženja.

/kraj

vladesataric