Amity

Obeležili smo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Juče smo u Trsteničkom selu Medveđa, sa Ženskom inicijativom Trstenik i Zaštitnikom građana Republike Srbije, održali radionicu na temu: „Šta su sve činovi diskriminacije i nasilja nad starijim ženama, značaj traženja zaštite i dostupni akteri“, čime smo obeležili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Nadežda Satarić, predsednica Amity-ja, podsetila je na podatke da u istraživanjima jedna od šest starijih žena izjavljuje da je pretrpela neki oblik nasilja posle 65. godine starosti a da ga je prijavila tek svaka 24. Navela je da je pandemija uslovila porast nasilja, uključujući i nasilje nad starijim ženama o čemu svedoče i izveštaji centara za socijalni rad u kojima je 2020. godine evidentirano više slučajeva prijava nasilja nad njima u odnosu na predhodne godine. Naglasila je i da novi izveštaj UN Women, zasnovan na podacima iz 13 zemalja tokom pandemije, pokazuje da je 2 od 3 žene izjavilo da su one ili žena koju poznaju doživeli neki oblik nasilja. Samo 1 od 10 žena rekla je da će žrtve ići u policiju po pomoć.

Jelena Stojanović, zamenica Zaštitnika građana je ukazala da nadležni organi treba da ulože dodatne napore da se starijim osobama obezbede svi potrebni servisi podrške, posebno u vreme pandemije, mehanizme zaštite koji su na raspolaganju, uključujući i o nadležnostima zaštitnika građana. Pozvala je starije osobe a posebno starije žene sa sela, da se obrate nadležnima uključujući i zaštitnika građana ukoliko smatraju da su njihova prava prekršena ponašanjem nadležnih službenika ili su izložene nasilju.

U diskusiji smo čuli priču starije žene koja je došla, udajom, u selo Medveđa pre 49. godina a još uvek ne poznaje sve žitelje sela već samo one iz njenog najbližeg okruženja. Čuli smo priču kako se starija žena odrekla nasleđa u korist sina odnosno unuka, sa kojima je živela u domaćinstvu. Kada se dogodilo da je sin umro pre majke, ona je došla u situaciju da joj snaha kaže da ide iz kuće jer ona nema ništa tu. Jedva su uspeli preko suda da joj obezbede jednu prostoriju u kojoj će živeti da ne bi pod starost postala beskućnik.

Čuli smo molbe da se povećaju iznosi novčane socijalne pomoći jer se povećavaju plate i penzije, sve poskupljuje, a samo se iznos novčane socijalne pomoći ne menja.

Čuli smo i priču da usavetu Mesne zajednice koju inače vodi muškarac, među devet članova, ima samo jedna žena i to mlađa, dok starijih žena tu opšte nema. Još puno toga smo čuli, počev od toga da žene rade na selu od jutra do sutra i u kući i u njivi barabar sa muškarcima a da se gazdinstvo vodi na muškarca i za njega se i uplaćuju doprinosi za PIO. O starijim ženama, po rečima sagovornika, uglavnom se u porodici vodi računa, mada ih ima pu no koje žive i same.
.
Ovo je deo aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a uz podršku Norveške ambasade u Beogradu.

vladesataric