Amity

O snažnim ženama volonterkama iz topolskih sela

Juče,16. marta 2022., smo se u Topoli družili sa sredovečnim i starijim ženama iz Šatornje, Lipovca, Blaznave, Vinče, Žabara, Krćevca, Jermenovaca Kloke, Natalinaca i Topole u prostorijama Vizitorskog centra, zahvaljujući Volonterskom centru Koraci iz Topole.

Lepo je videti na jednom ovakom skupu za starije žene zajedno kćerke i majke, svekrve i snajke. Iako bez sumnje mnogima od tih žena nije nimalo lagodan život na selu, uz male penzije ili bez njih, uz dosta poslova koje treba obaviti u domaćinstvu, uz ponekad i nemanja razumevanja za njihove potrebe od strane mlađih, one su došle na skup pune duha, vedrine i radosti da, kako rekoše, ojačaju svoju dušu.

Na pitanje kakva je uloga i mesto žene na selu danas, složno odgovaraju da su žene nosioci života. I pored toga što su svesne da nisu baš ravnopravne sa muškarcima, jer one rade, nekada i dva radna vremena a nekada i po 24 sata dnevno, one su retko vlasnice gazdinstava i imovine u čijem stvaranju i te kako učestvuju, ali ne žale se.

Važno im je da su udružene i povezane, zahvaljujući Volonterskom centru Koraci, čije su one članice i volonteri. Centar ih osnažuje i organizuje, one su u svojim selima grupe za samopomoć, obilaze jedna drugu, kada je to potrebno, obilaze i pomažu nemoćnijima od sebe. Kao nagradu za sve to, njihova Ceca, socijalna radnica sa svojim saradnicama iz Volonterskog centra im organizuje putovanja, izlete, druženja, predavanja.

Sa pažnjom su slušale uvodna izlaganja na skupu na temu prevencije nasilja nad starijim ženama i učestvovale u diskusiji koja se vodila. Pričale su nam da je tokom pandemije bio veoma otežan pristup lekaru svima koji nisu bili kovid pacijenti. Pričale su i o pojedinačnim slučajevima pokušaja ekonomskog iskorišćavanja starijih koji žive sami od strane raznih trgovaca koji im nude da prodaju razne masažere i ćebad po znatno višim cenama od regularnih.

Značilo im je što je na skupu sa nama bila i zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost, gospođa Jelena Stojanović, koja je u svom uvodnom izlaganju ukazala na težeak položaj žena na selu, zato što nisu ekonomski samostalne, a često im je otežan pristup zdravstvenim, socijalnim i drugim uslugama u zajednici i pozvala ih da se za sve povrede njihovih prava obrate Zaštitniku građana.

Nadežda Satarić ih je zamolila da posete samohrana staračka domaćinstva u svojim selima, posebno ona iz kojih još uvek i posle dve godine od početka pandemije neki stariji ne izlaze u zajednicu iz straha od zaraze i da ih ohrabre da počnu izlaziti i družiti se sa žiteljima iz zajednice. Ohrabrila je sve, čak iako se zdravstveno dobro osećaju, da odu do svoga izabranog lekara na sistematski pregled, posle više od dve godine neodlaska zbog korone.

Ovo je aktivnost iz projekta „Promocija nediskriminacije i zaštite od nasilja nad starijim ženama u uslovima pandemije“, koji realizuju Amity, Crveni krst Kragujevac i „Laris“ iz Čačka. Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021. godinu“, koji se finansira iz budžeta Republike Srbije.

vladesataric