Amity

Najteže je staračkim domaćinstvima u udaljenim seoskim sredinama Ivanjice

Panel diskusija, koju smo održali 30. marta 2022. sa odraslima i starijima u Ivanjici na temu „Prevencija nasilja nad starijim ženama u uslovima pandemije i izazovi u pristupu uslugama zdravstvene i socijalne zaštite”, bila je 15. po redu i završna u sklopu realizacije našeg projekta „Promocija nediskriminacije i zaštite od nasilja nad starijim ženama u uslovima pandemije”.

Cilj ovih skupova bio je da podignu svest starijih žena o različitim oblicima nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja i o njihovoj štetnosti, kao i o mehanizmima zaštite koji su im na raspolaganju, uključujući i nadležnosti Zaštitnika građana.

Na ovim skupovima, govorili smo i o izazovima sa kojima su se stariji susretali i susreću u pristupu uslugama zdravstvene i socijalne zaštite tokom pandemije.

I ovoga puta, u Ivanjici, sa nama je bila i zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost, gospođa Jelena Stojanović, koja je ukazala na nadležnosti Zaštitnika građana da inicira izmene propisa kako bi se unapredio položaj starijih osoba, i pozvala starije žene iz Ivanjice i okolnih sela da se obrate Zaštitniku građana ukoliko smatraju da su njihova prava ugrožena.

U diskusiji koja se vodila, nakon uvodnih izlaganja, stariji su istakli da su imali izuzetno otežan pristup uslugama zdravstvene zaštite, tokom prethodne dve godine trajanja pandemije, jer su svi resursi u zdravstvu bili usmereni na kovid ambulante i kovid pacijente. Kako kažu, mnoge je to i života koštalo. Inače govorili su o otežanom pristupu zdravstvenim uslugama i mimo pandemije, navodeći da od 49 sela u opštini, od kojih su neka udaljena i više od 50 kilometara od Ivanjice, samo u šest sela (Kušići, Katići, Močioci, Prilike, Devići i Međurečje) redovno funkcionišu zdravstvene ambulante. Problem im je što nema ni apoteke, pa im je vrlo otežana nabavka neophodnih lekova. Zimi kada napadaju snegovi, oslanjaju se na Crveni krst i Gorsku službu koji jedini dođu do staračkih domaćinstava u najudaljenijim zaseocima i snabdevaju ih namirnicama i neophodnim lekovima. Kao najveći problem istakli su lošu putnu infrastrukturu u seoskim sredinama.

Kako kažu, autobusi i ako dolaze stižu samo do centra sela, posle treba stići do zaseoka udaljenog i po nekoliko kilometara, gde se donekle može ići kolima a posle ni tako.

Gerontoslužba postoji i stariji su zadovoljni, jer je funkcionisala i tokom pandemije, kao i sada, samo se žale što gerontodomaćice idu kod korisnika dva puta nedeljno, po dva sata i to deset meseci u godini. Mnogo bi više značilo kada bi uslugu imali kontinuirano svih 12 meseci i kada bi ona mogla da se koristi i više dana u toku nedelje. Ovo bi bilo dobro i za korisnike i za gerontodomaćice koje bi imale ugovor o radu na neodređeno vreme, koji bi im davao mogućnosti da podrižu kredite, a imale bi i druge pogodnosti, tim pre što rade za minimalnu cenu rada.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021. godinu”, a finansiran je iz Budžeta Republike Srbije.

vladesataric