Amity

This is an box.

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

This is an box.

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

This is an box.

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

We are charity/ non-profit/ fundraising/ NGO organizations. Our charity activities are taken place around the world,let contribute to them with us by your hand to be a better life.

Our projects

Zagovaračka akcija za unapređenje položaja žena iz ranjivih grupa

na sastanku sa potpredsednicom Vlade i predsednicom Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Majom Gojković

Detaljnije

Poseta žena iz trsteničkih i čačanskih sela Udruženju žena Iđoš i gradu Kikindi

U gostima kod…

Detaljnije

X Jubilarni Konkurs za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada“ 2024.

Ovom inicijativom doprinosimo promociji aktivnog, zdravog, dostojanstvenog i kreativnog starenja u Srbiji.

Detaljnije

SREĆNA VAM 2024. GODINA

Detaljnije

Rezultati istraživanja o rodnoj ravnopravnosti žena iz osetljivih grupa Čačka i Trstenika

Ove žene u manjoj meri koriste usluge iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i manje su aktivne na tržištu rada

Detaljnije

Ekonomsko nasilje nad starijim ženama

Ekonomsko nasilje nad starijim ženama rasprostranjenije nego što to pokazuju istraživanja…

Detaljnije

Events

What people say

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."