Amity

Program je akreditovan i zaveden u Registru akreditovanih programa. Rešenje o ekreditaciji programa obuke br. 150-00-102/3/2018 od 22.08.2019.

Naziv Programa: Informisanje lokalne zajednice i unapređenje odnosa s medijima
Autor Programa: Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity
Кontakt osoba: mr Nadežda Satarić, Amity, Pariske komune 1/12, Novi Beograd,
tel. 011/66-90-122; imejl: nada@amity-yu.org

Specifični ciljevi Programa:

  1. Povećana informisanost stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika u ustanovama socijalne zaštite o pravnom okviru za obavezu obezbeđivanja javnosti rada i informisanja lokalne zajednice, kao i načinima i strategijama kako to činiti.
  2. Povećana senzibilisanost osoblja zaposlenog u ustanovama socijalne zaštite u oblasti informisanja lokalne zajednice i o značaju informisanja i kominikacije sa medijima.
  3. Razvijene i unapređene veštine profesionalaca za komunikaciju sa medijima i informisanje lokalne zajednice.

Sadržaj Programa:

Sadržaj programa obuke kreiran je tako da vodi ka Opštem cilju programa: Unapređenju veština i efikasnosti zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite u obezbeđivanju javnosti rada ustanove i o informisanju šire i stručne javnosti o uslugama koje pružaju.

Program obuke podeljen je na 3 radne sesije koje čine sadržinske celine:

  1. Uvodni deo – Кoliko poznajemo zakonski okvir za informisanje lokalne zajednice i kakve su postojeće prakse u informisanju?
  2. Značaj i uloga elektronskih i štampanih medija. Predavanja i vežbe u grupama
  3. Кratka izjava za televiziju i Intervju za radio. Primeri dobre i loše prakse.

Program obuke se zasniva na integraciji zakonodavnog okvira za javnost rada i informisanje, teorijskih principa informisanja i komunikacije sa medijima, i na praktičnim iskustavima edukatora u informisanju lokalne zajednice i u komunikaciji sa medijima.

Ovaj Program obuke kod profesionalaca razvija od opštih kompetencija poznavanje i razvijanje veštine primene obaveze obezbeđivanja javnosti rada, kako to nalaže Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite (Sl. glasnik RS , br. 42/2013), gde se u članu 5. – Javnost rada, reguliše obaveza informisanja šire i stručne javnosti o uslugama koje pružaju.
Program obuke će pomoći profesionalcima da naprave godišnje planove za informisanje lokalne zajednice i komunikaciju sa bitnim akterima iz zajednice, kao i pri realizaciji tih planova.

Ciljna grupa profesionalaca za obuкu:

Ovaj Program obuke je namenjen stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima zaposlenim u ustanovama socijalne zaštite koji neposredno rade i sa korisnicima, ili koji tek nameravaju da rade u ustanovama socijalne zaštite.

Preduslovi za uкljučivanje profesionalaca na obuкu:

Da ima završene strukovne, odnosno osnovne akademske i studije drugog stepena –
najmanje VI stepen stručne spreme i ima odgovarajuće radno iskustvo u trajanju od godinu dana, odnosno obavljen pripravnički staž.

Program obuke traje jedan radni dan, odnosno 7 sati.