Amity

Naziv obuke: “Komunikacija i elementi grupnog socijalnog rada sa osobama koje pate od demencije”

Profil učesnika: Stručni radnici i saradnici iz sistema socijalne zaštite, a prvenstveno oni koji rade u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih. Skup je otvorenog tipa.

Predviđeni broj učesnika: Između 15 i 25 učesnika po skupu

Cilj radionice: Cilj radionice je da stručnjaci unaprede svoje veštine za uspešniju komunikaciju sa osobama koje pate od demencije i da se zainteresuju za grupni socijalni rad sa njima.

Očekivani rezultati radionice: Unapređene veštine i osnaženi profesionalci koji u svom radu dolaze u kontakt sa osobama koje pate od demencije, za uspešniju komunikaciju sa njima i probuđen interes za primenu grupnog socijalnog rada sa njima

Broj odluke Komore socijalne zaštite o prihvatanju realizacije edukacije bez provere znanja je: 5507-251/2017-2 od 01.03.2017.god.

U skladu sa Bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence, učesnik ove edukacije ostvaruje 5 bodova za obnavljanje licence.