Amity
Obuka o mapiranju dece sa smetnjama u razvoju u Novom Pazaru

Obuka o mapiranju dece sa smetnjama u razvoju u Novom Pazaru

U okviru realizacije Projekta „Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica“, vršimo obuke stručnjaka iz Centara za socijalni rad i povereništva Komesarijata i na temu izlaska na teren i identifikacije najisključenije dece sa smetnjama u razvoju

Read More