Amity
Nasilje nad starijim osobama, prepoznavanje, prevencija i zaštita žrtava

Nasilje nad starijim osobama, prepoznavanje, prevencija i zaštita žrtava

Na ovu temu, danas, 20. oktobra 2016. godine, realizovali smo i treću po redu obuku u formi radionice namenjenu zaposlenima iz ustanova socijalne zaštite. Učesnici su bili socijalni radnici, psiholozi, pravnici i andragozi, direktori Gerontoloških centara iz: Obrenovca, Mladenovca, Mataruške Banje, Vrbasa, Bačke Palanke, Vršca i Kikinde i privatnih beogradskih

Read More