Amity

Naziv obuke: „Aktivnosti usmerene ka razvijanju i očuvanja potencijala korisnika ustanova za smeštaj odraslih i starijih“

Profil učesnika: Stručni radnici i saradnici iz sistema socijalne zaštite. Skup je otvorenog tipa

Predviđeni broj učesnika: Između 15 i 25 učesnika po skupu

Cilj radionice: Cilj radionice je da stručnjaci unaprede svoje veštine za planiranje i realizovanje aktivnosti usmerene na očuvanje i razvijanje potencijala korisnika ustanova za smeštaj, koje će doprineti njihovom sadržajnijem i kvalitetnijem životu u ustanovi i/ili u lokalnoj zajednici.

Očekivani rezultati radionice:

  • unapređene veštine i osnaženi profesionalci za organizovanje radno-okupacionih i edukativnih aktivnosti korisnika, koje podstiču sticanje novih znanja i veština;
  • organizovanje kulturno-zabavnih sadržaja u skladu sa interesovanjima i sposobnostima korisnika u ustanovi i izvan nje; i
  • podršku u održavanju kontakata sa porodicom i drugim bitnim licima…

Broj odluke Komore socijalne zaštite o prihvatanju realizacije edukacije bez provere znanja je: 5507-670/2018-2 od 29.03.2018.god. Odluka važi do marta 2020. godine.

U skladu sa Bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence, učesnik ove edukacije ostvaruje 5 bodova za obnavljanje licence.