Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

Otvara se Dnevni boravak za obolele od demencije u Beogradu

Amity i Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest, počinju da pilotiraju uslugu Dnevnog boravka za obolele od demencije i Savetovališta za njihove neformalne negovatelje

Detaljnije

Prevencija nasilja nad starijim ženama na selu

U okviru projekta, radićemo i na podizanju nivoa svesti senzibilisanosti šire javnosti o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji nad starijim ženama iz seoskih sredina

Detaljnije

Usluge državnog sistema zdravstvene i socijalne zaštite nepristupačnije starijima tokom pandemije COVID-19

Više od 87% ispitanika ocenilo je da je COVID-19 značajno otežao pristup državnim službama zdravstvene zaštite

Detaljnije

U Skupštini Srbije predstavljen Izveštaj o diskriminaciji starijih građana

Danas je u Skupštini Srbije Poverenica za ravnopravnost predstavila Posebni izveštaj o diskriminaciji starijih građana u Srbiji

Detaljnije

Konačni rezultati VII Konkursa “Draganova nagrada” 2021.

Stvaranje je uvek pobeda…

Detaljnije

Život starijih osoba u ustanovama za smeštaj tokom pandemije

U razmatranju onoga šta je najbolje za one koji su najugroženiji, brojni su aspekti koje treba uzeti u obzir

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."