Amity
amity_misija

Misija

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa.
Saznajte više
amity youtube kanal

Amity YouTube kanal

amity_vizija

Vizija

Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme.
Saznajte više

Aktuelnosti

U Skupštini Srbije predstavljen Izveštaj o diskriminaciji starijih građana

Danas je u Skupštini Srbije Poverenica za ravnopravnost predstavila Posebni izveštaj o diskriminaciji starijih građana u Srbiji

Detaljnije

Konačni rezultati VII Konkursa “Draganova nagrada” 2021.

Stvaranje je uvek pobeda…

Detaljnije

Život starijih osoba u ustanovama za smeštaj tokom pandemije

U razmatranju onoga šta je najbolje za one koji su najugroženiji, brojni su aspekti koje treba uzeti u obzir

Detaljnije

Zašto se nisu svi stariji od 65 vakcinisali?

Rezultati ove ankete nam ukazuju da je neophodno redefinisati informativne sadržaje koji se plasiraju preko medija o kovidu, vakcinaciji i vakcinama

Detaljnije

Visoke ocene za projekat: “Za poboljšanje položaja žena na selu”

Raznovrsna znanja i veštine koje su žene stekle na obukama, već primenjuju u svom radu i to će nastaviti da rade ubuduće…

Detaljnije

Godišnji izveštaj Amity-a za 2020. godinu

Uprkos pandemiji ostvarili smo sve planom predviđene aktivnosti

Detaljnije
25
procenata stopa rizika od siromaštva
30
procenata siromašnih mlađih od 18 godina
20
procenata siromašnih, starijih od 65 godina

Događanja

Drugi o nama

SIPRU

"...Profesionalan, otvoren i sistematičan pristup u radu kao i posvećenost članova i članica NVO Amity koji doprinose njenom višegodisnjem uspešnom radu i napretku, evidentno su dovele do sveukupnog boljitka i pozitivnih promena u našem društvu..."

Danski savet za izbeglice

"...Posle godina saradnje, DSI preporučuju Amity kao pouzdanog i odgovornog partnera. DSI smatra da je Amity jaka lokalna nevladina organizacija sa razvijenim organizacionim kapacitetima, organizacija profesionalaca sa dobrim razumevanjem potreba ugroženih grupa i odgovarajućim načinima da odgovore na njih..."

Fond za socijalne inovacije

"...Amity je kroz svoj rad demonstrirao znanje i potpuno razumevanje reformskih pravaca razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji i direktno u tim reformskim procesima učestvuje, kako kroz lobiranje i mobilisanje različitih aktera na lokalnom, tako i onih na nacionalnom nivou..."

UNICEF
"... Amity posvećuje veliku pažnju stručnom usavršavanju kroz permanentnu edukaciju osoblja, saradnika i volontera u veštinama savremenog, ka klijentu orijentisanog socijalnog rada, što ih čini visoko kvalifikovanim stručnjacima sa bogatim iskustvom u radu sa poseno ugroženim populacionim grupama..."
Katolička služba za pomoć

"...Amity je istaknuta nevladina organizacija u Srbiji i CRS je racunao na njihov profesionalizam, iskustvo i partnerstvo od 2001. godine. Smatramo ih za jednog od nasih najjacih partnera i stoga trenutno razvijamo sa njima nove inicijative..."