Amity
Jelena Konstantinović
Projektni koordinator

Jelena Konstantinović, diplomirani prostorni planer

Rođena sam 1986. godine u Beogradu. Završila sam Prostorno planiranje na Geografskom fakultetu.

Član sam Amity tima od marta 2011. godine, gde sam u zavisnosti od vrste projekta radila i radim na poslovima projektnog koordinatora, odnosno finansijskog/administrativnog asistenta.