Amity

Za poštovanje prava starijih tokom pandemije

Od 1.februara započeli smo projekat „Za poštovanje prava starijih tokom pandemije“, a njegova realizacija će trajati do 31. jula 2021.godine.

Skoro će biti puna godina dana kako su građani Srbije suočeni sa pandemijom zarazne bolesti COVID-19 koja je zahvatila čitavu zemaljsku kuglu. Njene posledice su ogromne kako na zdravlje ljudi tako i ekonomske. Do danas na globalnom nivou imamo više od 102 miliona obolelih, od kojih skoro 400 hiljada su iz Srbije i vše od dva miliona umrlih u svetu, od kojih su četiri hiljade njih umrli u Srbiji. Među umrlima najviše je onih iz reda starijih i nezaštićenih osoba.

Starije osobe koje boluju od različitih hroničnih bolesti spadaju u visoko rizičnu grupu od obolevanja korona virusom. Otuda su one pod strožijim epidemiološkim merama u odnosu na ostalo stanovništvo. Jedino je starijima bila potpuno suspendovana sloboda kretanja za vreme vanrednog stanja, a onima koji su na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite suspenzija slobode kretanja traje i danas. Zabranjene su posete korisnicima koji su na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite, zabranjen im je izlazak iz ustanova, izuzev ako su morali u bolnicu na neku intervenciju, da bi se po povratku smeštali 14 dana u izolaciju. Glavni fokus u Srbiji je na suzbijanju epidemije, dok je sve ostalo stavljeno u drugi plan.

Otuda je mnogo važno da se i u ovim uslovima građanima, posebno onima iz osetljivih društvenih grupa, u koje stariji zasigurno spadaju, pruža podrška, kroz obezbeđivanje potrebnih usluga uključujući i one koje se tiču mentalnog zdravlja. Zato ćemo kroz ovaj projekat, realizovati sledeće aktivnosti:

  • Pratićemo donošenje odluka kriznih štabova i nadležnih ministarstava i primene postojećih politika i praksi na nacionalnom nivou, u Beogradu i Sremskom okrugu i analizirati kako one utiču na svakodnevni život starijih osoba i na osnovu toga, kreirati preporuke i zagovarati za unapređenje politika i praksi u cilju poboljšanja poštovanja prava starijih osoba.
  • Pokretaćemo inicijative za izmene i dopune odluka o postupanjima u toku i nakon pandemije koje su od značaja za prava starijih, a na osnovu onlajn anketa koja ćemo sprovoditi u saradnji sa portalom Penzin i na osnovu prikupljenih informacija od samih starijih osoba o njihovim ličnim iskustvima ili iskustvima njihovih srodnika i neformalnih negovatelja.
  • Plasiraćemo informacije od javnog značaja za starije građane o značaju prevencije tokom pandemije, u emisijama na Radio Beogradu 1 i na drugim elektronskim i štampanim medijima.

Projekat realizujemo u partnerstvu sa Karitasom iz Sremske Mitrovice i u saradnji sa portalom Penzin i Radio Beogradom 1, koji će biti medijski pokrovitelj. Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Cilj je aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.

vladesataric