Amity

Šta smo naučili razvijajući Savetovalište za neformalne negovatelje/ice zavisnih starijih osoba

Za nas je najvažnije saznanje i uverenje da je moguće doći do promene tradicionalnih obrazaca ponašanja i preraspodele neplaćenog negovateljskog rada oko nege zavisnih starijih osoba posebno onih obolelih od demencije, unutar porodice, između žena i muškaraca. Doduše, ne tako lako ali može. To potvrđuje podatak da je među više od 300 različitih neformalnih negovatelja kojima su pružane usluge u našim Savetovalištima u Kragujevcu, Čačku i Beogradu, njih 81 su muškarci.

za nas je najvažnije saznanje i uverenje da je moguće doći do promene tradicionalnih obrazaca ponašanja

Drugo, uspeli smo da povećamo vidljivost neplaćenog negovateljskog rada, i vidljivost izazova sa kojima se suočavaju porodice obolelih od demencije i time ukažemo koliki teret tog rada leži na ženama i koliko je neophodna pomoć društva i države. Za devet meseci trajanja projekta imali smo 136 pojavljivanja u medijima (192 min na TV a 176 minuta na radiju). Međutim, bio je to isuviše kratak period da bismo našim zagovaračkim akcijama uspeli da pilotiranu uslugu i druge koje su zavisnima potrebne uključimo u budžete lokalnih samouprava u potrebnoj meri. U budžetu LS Kragujevac, za 2021. godinu, opredeljenih 500 hiljada dinara je simboličan, ali vredan iznos. Na žalost, to nije dovoljno za funkcionisanje usluge cele 2021. godine. U Čačku postoji šansa da LS opredeli 150 hiljada udruženju Laris za Savetovalište, kroz projekat. Potrebno je da se ovaj projekat nastavi, kako bi sve ovo što smo postigli moglo da zaživi u punoj meri i da se repliciraju usluge i u drugim zajednicama.

Sada imamo mehanizme za zagovaranje: Rodno odgovorno budžetiranje, znamo cenu neplaćenog rada i imamo znanje i želju da radimo na ovome.

I kroz ovaj Projekat se još jednom pokazala snaga žena u kriznim situacijama, poput ove u vreme pandemije, kada se na njihova pleća tovari, pored svih poslovnih obaveza još više neplaćenog rada, a one i u takvim okolnostima pale dodatne lampice u sebi, bivaju kreativne, izdržljive i čine zaista neverovatne stvari.

sada imamo mehanizme za zagovaranje

Amity Projekat: „Razvoj Savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih osoba i promocija preraspodele neplaćenog rada“, realizovale su sposobne, posvećene i stručne žene, u okviru Projekta: „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada“, koji je sprovodila Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.

Više o utiscima akterki u ovom Projektu pročitajte u elektronskoj publikaciji UN Women: „Lične priče i portreti“ – Rodno odgovorno upravljanje Preraspodela neplaćenog rada, na stranama 21-23.

vladesataric