Amity

Usluge državnog sistema zdravstvene i socijalne zaštite nepristupačnije starijima tokom pandemije COVID-19

Iako Republika Srbija ima dobro regulisan institucionalni okvir i sistem zdravstvene zaštite stanovništva uključujući i stanovništvo sa 65 i više godina starosti, pristup uslugama starijima iz ruralnih sredina je bio ograničen i pre početka pandemije COVID-19, zbog zatvaranja ambulanti i zdravstvenih stanica u ruralnim sredinama i nedostatka službi kućne nege i pomoći. Tokom pandemije COVID-19 sve usluge iz sistema državne zdravstvene zaštite na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou su nepristupačnije starijima, kao i usluge iz sistema socijalne zaštite.
Ovo su ključni nalazi anketnog istraživanja koje je sproveo Amity, u saradnji sa portalom Penzin, u periodu od 26. aprila do 10. maja 2021. na temu: „Koliko su institucije državnog sistema zdravstvene i socijalne zaštite pristupačne starijima, tokom pandemije?”.

U anketi je učestvovalo 312 starijih osoba ili njihovih srodnika iz različitih regiona Srbije, koji su deleći svoja iskustva ocenjivali dostupnost usluga na svim nivoima. Više od 87% ispitanika ocenilo je da je COVID-19 značajno otežao pristup državnim službama zdravstvene zaštite, ne-kovid pacijentima, u odnosu na period pre pandemije:
„Sve je sada drugačije nego što je bilo pre pandemije. Uglavnom su zdravstveni radnici angažovani u ambulantama i odeljenjima/bolnicama u kovid sistemu, ovo drugo funkcioniše ali slabo. Lekaru idu oni koji baš moraju. Za specijaliste je teško. Operacije se uglavnom odlažu.“

Prosečna ocena za pristupačnost izabranom lekaru ili lekaru opšte prakse, na skali od 1 do 5 je 2,19. Više od dve trećine ispitanika (66,7%) dalo je ocenu 1 ili 2. Najveći broj ispitanika ocenio je da pristup specijalistima nije nimalo lak: endokrinologu u 90% slučajeva, kardiologu u 89%, pulmologu, ortopedu i gastroenterologu u po 86% slučajeva…
„Specijalističke preglede možete samo privatno da obavite i da platite. SVE.“

Prosečna ocena za pristupačnost bolničkom lečenju je 1,6 na skali od 1 do 5, a za pristupačnost rehabilitacionim tretmanima 1,4.
„Čeka me operacija oba kuka, pre pandemije sam bila na listi za čekanje šest meseci do operacije sada godinu i po do dve.“; „U Domu zdravlja, rehabilitacione tretmane rade samo za hitne slučajeve i ništa drugo već više od godinu dana.“

Pristup uslugama socijalne zaštite nije nimalo lak, klubovi za starije ne rade, pomoć u kući ne funkcioniše u svim opštinama, a u Dom se ne može ako ste kovid pacijent.

Kompletan tekst istraživanja možete pogledati na linku.

Ovo istraživanje je deo aktivnosti iz Amity projekta: „Za poštovanje prava starijih tokom pandemije“, koji realizujemo u saradnji sa Caritas-om Sremska Mitrovica, a uz podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

vladesataric